SABIES QUE...?
Totes les organitzacions han d'implantar mesures per a garantir una igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral.

Les organitzacions amb més de 50 persones treballadores han d'estructurar aquestes mesures en un pla d'igualtat, que ha d'estar registrat abans del mes de març de 2022.

Els plans d'igualtat s'han de negociar amb la representació legal de les persones treballadores.

L'elaboració d'un pla d'igualtat implica la realització d'una diagnosi prèvia que, entre altres actuacions, ha de contemplar una auditoria retributiva.

LA NOSTRA PROPOSTA ABARCA

CONSTITUIR

La comissió negociadora

REALITZAR

Un diagnosis d'igualtat

DESENVOLUPAR

Una auditoria retributiva

ELABORAR I REGISTRAR

El pla d'igualdad

SOPORT

En la implantació del pla d'igualdad

COM ET PODEM AJUDAR?

Comptem amb un equip multidisciplinari integrat per:

  • Consultors/Es especialistes en plans d'igualtat
  • Advocats/es laboralistes experts en processos de negociació
  • Gestors/es i assessors/es en l'àmbit laboral
PER QUÈ Ecogesa?

Equip multidisciplinari (advocats/as laboralistes, equip de consultoria especialitzat en plans d’igualtat i gestors/as laboralistes) que permeten donar una resposta integral.

Diagnosi i plans d’igualtat a mesura de cada organització.

Metodologia de treball molt pràctica, que minimitza la dedicació del personal de l’organització al projecte.

ECOGESA disposa d’un sistema de gestió de qualitat certificat segons la norma ISO 9001.

CONTACTE AMB NOSALTRES