Written by ecoadmin

Jornada ISO 45001. Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat recentment la nova norma ISO 45001 (sistema de gestió de seguretat i salut en el treball), que substitueix el referencial OHSAS 18001, fins ara en vigor.

Moltes pimes catalanes ja estaven certificades en OHSAS i ara hauran d’adaptar el sistema als nous requisits establerts per ISO 45001. Per d’altres empreses, és una excel·lent oportunitat per reduir la seva sinistralitat laboral. En qualsevol cas, els canvis generen una lògica incertesa, com ara:

 • Quines són les principals novetats que planteja la nova norma?
 • Com podem complir amb els nous requisits d’una manera fàcil i ràpida?
 • Quan de temps disposem per adaptar-nos als nous requisits?

Per donar resposta a aquestes qüestions, ECOGESA, en col·laboració amb PIMEC i l’entitat de certificació AENOR, organitza una jornada específica per donar a conèixer l’enfocament i els canvis que incorpora la nova norma ISO 45001.

L’acte està adreçat especialment als gerents i als responsables de seguretat/prevenció de riscos laborals de les organitzacions, estiguin o no certificades en OHSAS 18001.

PROGRAMA


16:00 h Recepció d’assistents.


16:15 h Introducció.
Marta Gascón
Responsable de PRL a PIMEC.


16:30 h ISO 45001: com implantar-la i beneficis.
Àlex Bombi
Cap projectes Ecogesa


17:15 h Adaptació dels sistemes certificats i calendari
Carles Villarroya 
Responsable desarrollo negocio AENOR Catalunya


17:45 h Debat i networking.


 

Written by ecoadmin

ISO 45001: nova norma de gestió de la seguretat i salut a la feina

Ha estat aprovada la nova norma ISO 45001 que estableix els requisits per a la implantació d’un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

La publicació d’ISO 45001 implica l’anul·lació de l’estàndard OHSAS 18001, fins ara el referencial més difós per a la gestió de la seguretat i salut laboral en el treball. De fet, a Espanya, més de 5.000 organitzacions tenen actualment certificat aquest sistema. Les empreses certificades en OHSAS 18001 tindran un període de tres anys per realitzar la migració a ISO 45001.

No n’hi ha prou amb complir la legislació de prevenció de riscos laborals?

Els elevats nivells de sinistralitat laboral que romanen a Espanya han posat de manifest que no és suficient el mer compliment formal de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut en el treball. Resulta fonamental la implantació d’un sistema de gestió en aquesta matèria que permeti dur a terme activitats preventives de forma estructurada, coordinada i integrada en el conjunt d’activitats i decisions de l’organització.

Així, la nova norma reforça el paper de l’alta direcció en el lideratge del sistema com a part rellevant en la seva estratègia de negoci. Així mateix, emfatitza el compliment dels requisits legals o el desenvolupament d’indicadors per demostrar la millora contínua. També la participació dels treballadors i la gestió de riscos i oportunitats.

Per què implantar la norma ISO 45001?

La implantació de la norma ISO 45001 ajuda, per tant, a les organitzacions a:

 • Reduir la sinistralitat laboral mitjançant la prevenció i control dels riscos laborales
 • Garantizar el compliment amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborales
 • Reducir les sancions, materials perduts i interrupcions en el procés productiu provocades pels accidents de treball, evitant costos i descensos de la quantitat i qualitat de la producció obtinguda i, per tant, en la productivitat de l’empresa.
 • Aumentar la motivació i satisfacció dels treballadors.
Qui pot implantar la norma ISO 45001?

ISO 45001 té un caràcter voluntari i es pot aplicar a qualsevol organització, independentment de la seva mida, tipus o activitats. És certificable per una tercera part independent. En aquesta línia, està completament alineada amb altres normes de gestió mundialment reconegudes com ISO 9001 i ISO 14001.

BRC IFS
Written by ecoadmin

Comparativa normes de seguretat alimentària

El BRC i l’IFS són dos dels models de seguretat alimentària més prestigiosos que existeixen en l’actualitat. Juntament amb la família  normativa ISO, elaboren marcs d’acció per garantir la seguretat en cadascuna de les etapes de la cadena alimentària Des del disseny i producció fins a la distribució dels productes. Neixen de la necessitat de desenvolupar normes uniformes que donessin resposta a les demandes dels consumidors, la responsabilitat cada vegada més gran dels distribuïdors i l’increment dels requisits legals.

Els objectius que persegueixen aquestes normes

 • Augmentar la confiança dels consumidors
 • Millorar i conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat
 • Permetre la avaluació dels proveïdors en base a un estàndard o norma internacional.
 • Demostrar la conformitat amb els requisits legals i reglamentaris de l’empresa certificada.
 • Proporcionar als consumidors una visió global dels punts forts i les oportunitats de millora dels proveïdors.
 • Accés a marques de distribuïdors d’Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit.

Principals diferències entre les normes

ISO 22000 IFS FOOD BRC
Estàndard pertanyent a ISO amb reconeixement a nivellinternacional . Sorgeix amb la intenció d’unificar els criteris d’altres esquemes en l’àmbit de la Seguretat Alimentària. Norma creada per les grans empreses de distribució alemanyesfranceses , i posteriorment italianes. A Espanya, el protagonisme assolit per les cadenes de distribució franceses (Carrefour) ha fet que sigui el protocol més demandat. Protocol propi creat per les cadenes de distribucióbritàniques . Reconeguda per la cadena minorista del Regne Unit, Bèlgica i Suïssa.Les cadenes que exigeixen BRC són: Eroski, Caprabo, Tesco ..
Sistema de gestió de seguretat alimentària amb abast a tot operador de la cadena alimentària Enfocament cap a processos productius, amb abast a la indústria agroalimentària
Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits: Fonamentals i la resta sense categoritzar
Tipus de No Conformitats: Major, Menor i Observació Tipus de No Conformitats: Major, KO Tipus de No Conformitats: Fonamental, Crítica, Major, Menor.
El grau del certificat dependrà de si es tenen no conformitats grans. En cap cas permet la certificació si hi ha algun tipus de disconformitat. Permet certificar a un proveïdor amb una disconformitat important, sempre que aquest proveïdor aporti proves objectives que ha esmenat tan disconformitat en el termini de 28 dies
La validesa del certificat és de tres anys, amb auditories de seguiment anuals La validesa del certificat és d’un any
Recomanada a empreses que no subministren productes a marques pròpies de grans distribuïdors

Si l’empresa pertany a la cadena agroalimentària, però no com a productor d’aliments

Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Aldi, Lidl, Carrefour, Auchan Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Asda, Tesco, Sainsbury ‘s
Ecogesa - El consumo de agua
Written by ecoadmin

El consum de l’aigua

Saps que…

Una aixeta que goteja una gota per segon, suposa un malbaratament de 30 litres d’aigua al dia.

 

Què podem fer per reduir el consum d’energia en oficines?

 1. El manteniment preventiu dels sistemes i conduccions d’aigua és el mètode més eficaç per evitar fuites o perdues.
 2. Instal·lar equips economitzadors d’aigua:
  • En aixetes: instal·lant airejadors o reductors de cabal es pot estalviar fins a un 50% d’aigua. Les aixetes monocomandament amb detector de presencia o els aixetes temporitzades podin estalviar Fins al 40%. Aquestes Actuacions también és podin aplicar a les dutxes.
  • En Cisternes: instal·lant Cisternes amb doble polsador o amb botar d’interrupció és olla arribar a estalviar més del 50% d’aigua en cada Descàrrega. Per a Cisternes antigues és podin utilitzar a els sistemes contrapès que nomès deixen anar l’aigua mentre és Manté agafat el tirador; Aquesta mesura aconsegueix un estalvi d’un 30% a cada descàrrega. També és pot introduir una butllofa amb aigua a la cisterna, allunyada de la vàlvula, que reemplaci l’espai que ocuparia l’aigua.
 3. Bones pràctiques del personal:
  • Fer un ús racional de l’aigua
  • Quan és detecti una fuita o escapament d’aigua avisar la persona encarregada del manteniment.
  • No utilitzar els vàters com a papera.
Desayuno Ecogesa - Compliance Penal UNE 19601
Written by ecoadmin

Ecogesa organitza un Esmorzar / Networking sobre la primera norma certificable de compliance penal

AENOR ha publicat la norma UNE 19601 , document que estableix els requisits que una organització ha de considerar per implantar un sistema de gestió de compliance penalenfocat a prevenir la comissió de delictes. Es tracta d’una norma que pot ser certificada per una tercera part independent.

Què és la UNE 19601?

La UNE 19601 respon al creixent interès pel compliance penal, conseqüència de la reforma del Codi Penal de 2015, indica que les persones jurídiques que hagin implantat un model de prevenció de delictes poden arribar a ser eximides de la seva responsabilitat penal . Sens dubte, la implantació i certificació d’aquesta nova norma pot constituir una prova fonamental per demostrar que l’organització ha actuat de forma diligent abans de la comissió del delicte i aconseguir, d’aquesta manera, aquesta exempció.

Per oferir Ecogesa va organitzar el passat mes de juny un reeixit Esmorzar / networking per donar a conèixer totes les novetats sobre la norma UNE 19601. Després de la bona acollida de l’esdeveniment, els organitzadors repetiran l’experiència el proper octubre 4 .

Written by ecoadmin

El papel

Sabías que…

Utilizar 100 hojas de papel reciclado, en lugar de papel virgen, ahorran:

 • La tala de un árbol de 1,5 o 2 metros de altura.
 • El consumo de 42 litros de agua (se utiliza un 90% menos de agua que si se fabrica papel de fibra virgen).
 • El consumo de 2.000 kWh de energía (se utiliza un 85% menos de energía que si se fabrica papel de fibra virgen).

¿Qué podemos hacer para reducir el consumo de papel en oficinas?

 1. Imprimir a doble cara. La impresión a doble cara puede ahorrar entre un 30 y un 50% de papel, además también contribuye al ahorro de energía y de tinta.
 2. Utilizar papel de fibras 100% recicladas.
 3. En caso de no poder utilizar papel de fibras recicladas: utilizar papel elaborado con fibras procedentes de explotaciones forestales sostenibles o fibra recuperada.

ECOETIQUETAS – Cadena de custodia

Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias …) certificados por PEFC / FSC garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. Los compradores pueden ayudar a combatir la tala ilegal.

 1. Elegir siempre papel ecoetiquetado. Las ecoetiquetas garantizan que el producto genera menos impacto ambiental durante todo su ciclo de vida en comparación a otro producto equivalente.
ECOETIQUETAS del papel y su significado
Logo Nombre y origen Materia primera Proceso de blanqueo Proceso de producción
 

Etiqueta europea (Flor)

Papel reciclado post-consumo y / o fibras de madera (como mínimo un 10% con certiifcació de gestión forestal sostenible) Mínimo ECF (también puede ser TCF. En este caso estaría especificado) Las emisiones al agua y el aire están controladas y limitadas (COD, AOX, NO2, SO2, …)
  Ecoetiqueta escandinava (nórdico) Papel reciclado postconsumo y / o fibras de madera (como mínimo un 20% con certificación de gestión forestal sostenible) Mínimo ECF (también puede ser TCF. En este caso estaría especificado) Las emisiones al aire y al agua están controladas y limitadas (COD, AOX, NO2, SO2, …)
  Ecoetiqueta alemana

(Àngel Blau)

100% de fibras procedentes de papel reciclado postconsumo TFC y libre de blanqueantes ópticos

*ECF: proceso de blanqueo donde se utiliza dióxido de cloro

*TCF: Proceso de blanqueo donde no se utiliza cloro.

1 2

Utilitzem cookies pròpiesi de tercers per millorar la teva experiència d'usuari y oferir-te el servei més òptim. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar