Written by ecoadmin

L’escola de negocis EADA i ACEC posen en marxa conjuntament un postgrau en Consultoria

L’escola de negocis EADA i l’Associació Catalana d’Empreses Consultores (ACEC) han dissenyat conjuntament un postgrau en consultoria que es posarà en marxa durant aquest mes de març.

El programa està especialitzat en el desenvolupament d’una carrera en el món de la consultoria amb una visió global i coneixement de l’ecosistema empresarial i en el qual AddVANTE i Ecogesa participaran aportant el seu coneixement en l’àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient.

El diari La Vanguardia fa referència a aquesta col·laboració en el següent article.

Written by ecoadmin

ECOGESA elabora una guia per integrar la prevenció del malbaratament alimentari en els sistemes de gestió ambientals

El malbaratament alimentari és un problema mundial crític, les xifres de l’ús inadequat dels recursos alimentaris segueixen creixent, i per tant, cal introduir un canvi de comportament i d’actitud per part de tots els actors econòmics i socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre les restes alimentàries com un recurs.

A Catalunya ja està en vigor la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i d’accions de foment per a augmentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària. Les accions que desenvolupa la llei sumat al conjunt d’iniciatives de lluita contra el malbaratament alimentari desenvolupades per diferents organitzacions, suposarà un impuls important per als objectius que es volen aconseguir: recuperar el valor dels aliments i implicar tots els sectors en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya va encarregar a ECOGESA la redacció d’una Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari als sistemes de gestió ambiental.

Aquest document s’adreça a tots els agents empresarials de la cadena alimentària que disposin d’un sistema de gestió ambiental (ISO 14001, EMAS) o tenen previsió d’implantar-lo. Principalment és d’interès per a les empreses dels següents sectors:

 • Producció primària (agricultura, ramaderia i pesca).
 • Indústria agroalimentària (fabricants i manipuladors).
 • Distribució majorista.
 • Distribució al detall (supermercats, hipermercats, mercats, i/o comerços al detall).
 • Hostaleria, restauració i càtering (sector Horeca).
 • Logística de productes alimentaris.

La Guia té per objectiu detallar recomanacions i recursos per a la integració de la prevenció i reducció del malbaratament alimentari en els sistemes de gestió ambientals de les organitzacions. Es pretén facilitar una eina que permeti interpretar i aplicar de manera senzilla els requisits de les normes de gestió de referència, sempre des de la perspectiva d’assolir un millor aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris i reduir-ne les pèrdues i el malbaratament.

A més, la Guia conté exemples de Bones Pràctiques ambientals i accions que es poden implementar per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari. Totes aquestes recomanacions pretenen sensibilitzar a les organitzacions en una millora de l’eficiència i un estalvi de recursos així com en una gestió ambiental més sostenible i responsable que demostri a la societat el vessant social i els esforços realitzats per garantir el dret a l’alimentació de les persones.

El 18 de novembre de 2021, en el marc de la Circular Economy Hotspot Catalonia 2021, ECOGESA participarà a la jornada tècnica “Presentació de la Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari als sistemes de gestió ambiental”, organitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Generalitat de Catalunya).

Si esteu interessats/des en assistir-hi telemàticament podeu clicar AQUÍ.

Written by ecoadmin

ECOGESA es compromet en la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle

ECOGESA s’ha adherit i compromès amb el programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya, que va més enllà del que obliga la normativa.

Aquest programa voluntari atorga una etiqueta a les organitzacions que, com ECOGESA, demostren el seu esforç per reduir les seves emissions. Per aconseguir-ho només cal adherir-se al programa, comprometre’s a fer el seguiment de les emissions de la organització i anualment dur a terme accions que les redueixin.

D’aquesta manera, contribuïm en reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle del planeta, millorem la gestió ambiental de la nostra organització i, a la vegada, reduïm la nostra factura energètica.

Us animem a que formeu part d’aquesta iniciativa, com a eina de transparència i de compromís amb el nostre entorn.
Per qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el Jordi Martínez (jmartinez@ecogesa.net).

Written by ecoadmin

Jornada ISO 45001. Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat recentment la nova norma ISO 45001 (sistema de gestió de seguretat i salut en el treball), que substitueix el referencial OHSAS 18001, fins ara en vigor.

Moltes pimes catalanes ja estaven certificades en OHSAS i ara hauran d’adaptar el sistema als nous requisits establerts per ISO 45001. Per d’altres empreses, és una excel·lent oportunitat per reduir la seva sinistralitat laboral. En qualsevol cas, els canvis generen una lògica incertesa, com ara:

 • Quines són les principals novetats que planteja la nova norma?
 • Com podem complir amb els nous requisits d’una manera fàcil i ràpida?
 • Quan de temps disposem per adaptar-nos als nous requisits?

Per donar resposta a aquestes qüestions, ECOGESA, en col·laboració amb PIMEC i l’entitat de certificació AENOR, organitza una jornada específica per donar a conèixer l’enfocament i els canvis que incorpora la nova norma ISO 45001.

L’acte està adreçat especialment als gerents i als responsables de seguretat/prevenció de riscos laborals de les organitzacions, estiguin o no certificades en OHSAS 18001.

PROGRAMA


16:00 h Recepció d’assistents.


16:15 h Introducció.
Marta Gascón
Responsable de PRL a PIMEC.


16:30 h ISO 45001: com implantar-la i beneficis.
Àlex Bombi
Cap projectes Ecogesa


17:15 h Adaptació dels sistemes certificats i calendari
Carles Villarroya 
Responsable desarrollo negocio AENOR Catalunya


17:45 h Debat i networking.


 

Written by ecoadmin

ISO 45001: nova norma de gestió de la seguretat i salut a la feina

Ha estat aprovada la nova norma ISO 45001 que estableix els requisits per a la implantació d’un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

La publicació d’ISO 45001 implica l’anul·lació de l’estàndard OHSAS 18001, fins ara el referencial més difós per a la gestió de la seguretat i salut laboral en el treball. De fet, a Espanya, més de 5.000 organitzacions tenen actualment certificat aquest sistema. Les empreses certificades en OHSAS 18001 tindran un període de tres anys per realitzar la migració a ISO 45001.

No n’hi ha prou amb complir la legislació de prevenció de riscos laborals?

Els elevats nivells de sinistralitat laboral que romanen a Espanya han posat de manifest que no és suficient el mer compliment formal de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut en el treball. Resulta fonamental la implantació d’un sistema de gestió en aquesta matèria que permeti dur a terme activitats preventives de forma estructurada, coordinada i integrada en el conjunt d’activitats i decisions de l’organització.

Així, la nova norma reforça el paper de l’alta direcció en el lideratge del sistema com a part rellevant en la seva estratègia de negoci. Així mateix, emfatitza el compliment dels requisits legals o el desenvolupament d’indicadors per demostrar la millora contínua. També la participació dels treballadors i la gestió de riscos i oportunitats.

Per què implantar la norma ISO 45001?

La implantació de la norma ISO 45001 ajuda, per tant, a les organitzacions a:

 • Reduir la sinistralitat laboral mitjançant la prevenció i control dels riscos laborales
 • Garantizar el compliment amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborales
 • Reducir les sancions, materials perduts i interrupcions en el procés productiu provocades pels accidents de treball, evitant costos i descensos de la quantitat i qualitat de la producció obtinguda i, per tant, en la productivitat de l’empresa.
 • Aumentar la motivació i satisfacció dels treballadors.
Qui pot implantar la norma ISO 45001?

ISO 45001 té un caràcter voluntari i es pot aplicar a qualsevol organització, independentment de la seva mida, tipus o activitats. És certificable per una tercera part independent. En aquesta línia, està completament alineada amb altres normes de gestió mundialment reconegudes com ISO 9001 i ISO 14001.

BRC IFS
Written by ecoadmin

Comparativa normes de seguretat alimentària

El BRC i l’IFS són dos dels models de seguretat alimentària més prestigiosos que existeixen en l’actualitat. Juntament amb la família  normativa ISO, elaboren marcs d’acció per garantir la seguretat en cadascuna de les etapes de la cadena alimentària Des del disseny i producció fins a la distribució dels productes. Neixen de la necessitat de desenvolupar normes uniformes que donessin resposta a les demandes dels consumidors, la responsabilitat cada vegada més gran dels distribuïdors i l’increment dels requisits legals.

Els objectius que persegueixen aquestes normes

 • Augmentar la confiança dels consumidors
 • Millorar i conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat
 • Permetre la avaluació dels proveïdors en base a un estàndard o norma internacional.
 • Demostrar la conformitat amb els requisits legals i reglamentaris de l’empresa certificada.
 • Proporcionar als consumidors una visió global dels punts forts i les oportunitats de millora dels proveïdors.
 • Accés a marques de distribuïdors d’Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit.

Principals diferències entre les normes

ISO 22000 IFS FOOD BRC
Estàndard pertanyent a ISO amb reconeixement a nivellinternacional . Sorgeix amb la intenció d’unificar els criteris d’altres esquemes en l’àmbit de la Seguretat Alimentària. Norma creada per les grans empreses de distribució alemanyesfranceses , i posteriorment italianes. A Espanya, el protagonisme assolit per les cadenes de distribució franceses (Carrefour) ha fet que sigui el protocol més demandat. Protocol propi creat per les cadenes de distribucióbritàniques . Reconeguda per la cadena minorista del Regne Unit, Bèlgica i Suïssa.Les cadenes que exigeixen BRC són: Eroski, Caprabo, Tesco ..
Sistema de gestió de seguretat alimentària amb abast a tot operador de la cadena alimentària Enfocament cap a processos productius, amb abast a la indústria agroalimentària
Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits: Fonamentals i la resta sense categoritzar
Tipus de No Conformitats: Major, Menor i Observació Tipus de No Conformitats: Major, KO Tipus de No Conformitats: Fonamental, Crítica, Major, Menor.
El grau del certificat dependrà de si es tenen no conformitats grans. En cap cas permet la certificació si hi ha algun tipus de disconformitat. Permet certificar a un proveïdor amb una disconformitat important, sempre que aquest proveïdor aporti proves objectives que ha esmenat tan disconformitat en el termini de 28 dies
La validesa del certificat és de tres anys, amb auditories de seguiment anuals La validesa del certificat és d’un any
Recomanada a empreses que no subministren productes a marques pròpies de grans distribuïdors

Si l’empresa pertany a la cadena agroalimentària, però no com a productor d’aliments

Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Aldi, Lidl, Carrefour, Auchan Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Asda, Tesco, Sainsbury ‘s
1 2