Written by ecoadmin

ECOGESA elabora una guia per integrar la prevenció del malbaratament alimentari en els sistemes de gestió ambientals

El malbaratament alimentari és un problema mundial crític, les xifres de l’ús inadequat dels recursos alimentaris segueixen creixent, i per tant, cal introduir un canvi de comportament i d’actitud per part de tots els actors econòmics i socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre les restes alimentàries com un recurs.

A Catalunya ja està en vigor la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i d’accions de foment per a augmentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària. Les accions que desenvolupa la llei sumat al conjunt d’iniciatives de lluita contra el malbaratament alimentari desenvolupades per diferents organitzacions, suposarà un impuls important per als objectius que es volen aconseguir: recuperar el valor dels aliments i implicar tots els sectors en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya va encarregar a ECOGESA la redacció d’una Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari als sistemes de gestió ambiental.

Aquest document s’adreça a tots els agents empresarials de la cadena alimentària que disposin d’un sistema de gestió ambiental (ISO 14001, EMAS) o tenen previsió d’implantar-lo. Principalment és d’interès per a les empreses dels següents sectors:

  • Producció primària (agricultura, ramaderia i pesca).
  • Indústria agroalimentària (fabricants i manipuladors).
  • Distribució majorista.
  • Distribució al detall (supermercats, hipermercats, mercats, i/o comerços al detall).
  • Hostaleria, restauració i càtering (sector Horeca).
  • Logística de productes alimentaris.

La Guia té per objectiu detallar recomanacions i recursos per a la integració de la prevenció i reducció del malbaratament alimentari en els sistemes de gestió ambientals de les organitzacions. Es pretén facilitar una eina que permeti interpretar i aplicar de manera senzilla els requisits de les normes de gestió de referència, sempre des de la perspectiva d’assolir un millor aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris i reduir-ne les pèrdues i el malbaratament.

A més, la Guia conté exemples de Bones Pràctiques ambientals i accions que es poden implementar per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari. Totes aquestes recomanacions pretenen sensibilitzar a les organitzacions en una millora de l’eficiència i un estalvi de recursos així com en una gestió ambiental més sostenible i responsable que demostri a la societat el vessant social i els esforços realitzats per garantir el dret a l’alimentació de les persones.

El 18 de novembre de 2021, en el marc de la Circular Economy Hotspot Catalonia 2021, ECOGESA participarà a la jornada tècnica “Presentació de la Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari als sistemes de gestió ambiental”, organitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Generalitat de Catalunya).

Si esteu interessats/des en assistir-hi telemàticament podeu clicar AQUÍ.