Millorar la gestió de les organitzacions i obtenir resultats requereix implantar sistemàtiques de treball coherents i pràctiques.

Per això, és molt convenient prendre com a referència els estàndards internacionals existents, com les normes ISO. Multitud d’organitzacions han implantat i certificat seus sistemes de gestió complint amb els requisits d’aquestes normes.

Ecogesa acompanya les organitzacions en el disseny, implantació, manteniment i externalització dels seus sistemes de gestió..

Gràfic de sistemes de gestió

Serveis que oferim

QUALITAT

 • Gestió de qualitat genèrica: ISO 9001
 • Gestió de qualitat sectorial: productes sanitaris (ISO 13485),  productes cosmètics (ISO 22716), etc.
 • Cartes de servei

 

SOSTENIBILITAT

 • Gestió ambiental: ISO 14001, EMAS
 • Distintius ambientals i ecoetiquetes
 • Eficiència energètica: ISO 50001
 • Gestió forestal sostenible: PFEC, FSC
 • Responsabilitat social: IQnet SR 10, SGE 21, SA 8000

 

SEGURETAT

 • Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000
 • Seguretat i salut laboral: ISO 45001
 • Seguretat industrial: Marcat CE
 • Gestió de riscos i prevenció de delictes: UNE 19601 (Compliance penal) ISO 37001 (antisoborn)

 

SISTEMES INTEGRATS

 • Integració de sistemes, segons necessitats específiques dels clients.

Què és un sistema de gestió?

Les normes ISO defineixen un sistema de gestió com el conjunt d’elements d’una organització interrelacionats o que interactuen per establir polítiques / objectius i processos que permetin aconseguir aquests objectius. En altres paraules, es tracta de definir quines activitats durà a terme l’organització, els que seran els seus responsables i quins recursos s’assignaran per assolir uns determinats objectius.

Un sistema de gestió pot abordar una única disciplina o diverses (qualitat, medi ambient, salut i seguretat laboral, etc.), però tots ells han d’estar basats en el cicle de millora contínua de Deming (PDCA):

Planificació (P) / Realizació (D) / Control (C) / Millora (A)

Primer s’han de definir objectius, assignant responsables, terminis i recursos. Després les accions s’han de dur a terme, a continuació s’han de mesurar / controlar els resultats obtinguts i, en últim lloc, definir millores si els resultats no han estat satisfactoris.

Les organitzacions que desitgin implantar un sistema de gestió poden definir els seus propis requisits a complir o bé seguir els criteris que estableixen models internacionalment reconeguts com les normes ISO. Així, per exemple, la norma més estesa a nivell internacional és la ISO 9001, que recull els requisits que ha de complir una organització per aplicar un sistema de gestió de qualitat, enfocat a la satisfacció dels clients i a la millora contínua.

Un cop implantat el sistema, les organitzacions poden sol·licitar, de forma voluntària, que un tercer ho auditi i estengui un certificat conforme l’empresa compleix amb la norma ISO d’aplicació. A Espanya hi ha més de 40 entitats que poden auditar els sistemes de gestió de les organitzacions. Aquests certificats avalen la feina feta i poden ser utilitzats en accions comercials o per donar resposta als requisits dels clients.

Les empreses tendeixen a complicar la vida quan defineixen un sistema de gestió. Alguns dels errors típics són generar excessiva burocràcia, concentrar-se més en la redacció de documents que no en com millorar la forma de treballar, dissenyar un sistema de treball en paral·lel a la realitat de les organitzacions i no involucrar tot el personal en la seva definició .

Quins beneficis aporta el sistema de gestió?

La implantació i certificació dels sistemes de gestió permet a les organitzacions:

 • Complir  els requisits dels clients.
 • Accedir a nous mercats , sobretot en l’àmbit internacional.
 • Millorar la gestió dels resultats.
 • Reduir els costos i focalitzar-se en donar valor als clients.
 • Garantir el compliment dels requisits legals d’aplicació.
 • Millorar la competitivitat a llarg termini a través de l’excel·lència en l’acompliment.

PEr quÈ Ecogesa?

 • Orientem inicialment a les empreses en els certificats que els poden aportar més valor afegit.
 • Plantegem projectes “clau en mà” : suport assegurat fins a l’obtenció del certificat.
 • Dissenyem sistemes de gestió senzills, pràctics, orientats a resultats ia mida dels nostres clients.  El nostre objectiu és no generar burocràcia i que el sistema funcioni.
 • Oferim una alta qualitat de servei: més del 95% dels clients ens confien el manteniment del seu sistema de gestió, un cop implantat.
 • Estem especialitzats en pimes : la nostra col·laboració amb PIMEC és un factor decisiu.
 • Tenim excel·lents relacions amb les principals certificadores del país , el que permet que coneguem perfectament els seus requisits.
 • Garantim que els nostres clients superaran les auditories periòdiques de les entitats de certificació.
 • Ajudem a reduir costos i variabilizarlos , ja que estem especialitzats en l’externalització dels sistemes de gestió.