Millorar la gestió de les organitzacions i obtenir resultats requereix implantar sistemàtiques de treball coherents i pràctiques.

Multitud d’organitzacions han implantat i certificat els seus sistemes de gestió complint amb els requisits d’estàndards internacionals de prestigi.

Ecogesa acompanya a les organitzacions tant en el disseny/implantació dels seus sistemes de gestió com en el seu posterior manteniment i externalització.

ecogesa_sistemas-gestion-cat

Implantació de sistemes de gestió


Qualitat

 • Gestió de qualitat genèrica: ISO 9001
 • Gestió de qualitat sectorial: productes sanitaris (ISO 13485), productes cosmètics (ISO 22716), productes farmacèutics (GMP, GDP), etc.

Medi ambient

 • Gestió ambiental: ISO 14001, EMAS
 • Distintius ambientals i ecoetiquetes
 • Petjada de carboni
 • Residu zero
 • Eficiència energètica: ISO 50001
 • Gestió forestal sostenible:PFEC, FSC

Seguretat laboral

 • Seguretat i salut laboral: ISO 45001
 • Seguretat industrial: Marcat CE

Seguretat alimentària

 • Implantació APPCC (anàlisis de perills i punts crítics de control)
 • Seguretat alimentària: ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GMP+

Compliance

 • Gestió de compliance ISO 37301
 • Gestió de compliance penal: UNE 19601
 • Gestió de riscos específics: ISO 37001 (antisoborn), UNE 19602 (compliance fiscal)

Sostenibilitat i responsabilitat social

 • Responsabilitat social: IQnet SR 10, SGE 21, SA 8000
 • Contribució empresarial als ODS

Sistemes integrats

 • Integració de sistemes, segons necessitats específiques dels clients

Manteniment de sistemes de gestió


 • Sessions de consultoria
 • Actualizació legal
 • Formació
 • Auditories internes
 • Suport en el procés de certificació

Auditories internes


 • Auditories internes presencials i en remot

Outsourcing de sistemes de gestió


 • Externalització de la funció de responsable del sistema de gestió

¿Què és un sistema de gestió?

Un sistema de gestió és el conjunt d’elements d’una organització que estan interrelacionats o que interactuen per a establir polítiques/objectius i processos que permetin aconseguir aquests objectius.

Un sistema de gestió pot abordar una única disciplina o implantar-se de manera simultània o progressiva per a diverses d’elles (qualitat, medi ambient, salut i seguretat laboral, etc.), però sempre recomanem que estiguin basats en el cicle de millora contínua de Deming (PDCA):

Planificación (P) / Realización (D) / Control (C) / Mejora (A)

Aquest model implica, en primer lloc, realitzar una anàlisi del context de l’organització, identificar riscos i oportunitats i establir objectius. A continuació, les accions s’han d’implantar i s’han de mesurar/controlar els resultats obtinguts. Finalment, cal identificar i executar accions de millores si els resultats no han estat satisfactoris.

Les organitzacions que desitgin implantar un sistema de gestió poden definir els seus propis requisits a complir o bé seguir els criteris que estableixen models internacionalment reconeguts com les normes ISO. La norma més estesa a nivell internacional és l’ISO 9001, que recull els requisits que ha de complir una organització per a aplicar un sistema de gestió de qualitat, enfocat a la satisfacció dels clients i a la millora contínua.

Una vegada implantat el sistema, les organitzacions poden sol·licitar, de manera voluntària, que un tercer les auditi i estengui un certificat conforme compleixen amb la norma ISO d’aplicació. Aquests certificats avalen el treball realitzat i poden ser utilitzats per a donar resposta als requisits dels clients o per a accedir a nous clients o mercats.

Moltes organitzacions tendeixen a complicar-se la vida quan defineixen un sistema de gestió. Alguns dels errors típics són generar excessiva burocràcia, concentrar-se més en la redacció de documents que no en la millora els processos, dissenyar un sistema de treball en paral·lel a la realitat de les organitzacions i no involucrar a tot el personal en la seva definició.

ECOGESA, amb més de 20 anys d’experiència, aporta la seva especialització, sentit comú i enfocament pràctic per a implantar, mantenir i millorar sistemes de gestió que funcionin i siguin útils per a les organitzacions.

¿Quins beneficis aporta el sistema de gestió a la seva organització?

La implantació i certificació dels sistemes de gestió permeten a las organitzacions:

 • Complir els requisits dels clients
 • Accedir a nous mercats, sobretot en l’àmbit internacional
 • Millorar la gestió dels resultats
 • Reduir els costos i focalitzar-se a donar valor als clients
 • Garantir el compliment dels requisits legals d’aplicació
 • Millorar la competitivitat a llarg termini a través de l’excel·lència en l’acompliment

¿Per què Ecogesa?

 • Orientem inicialment a les empreses en les certificacions que els poden aportar més valor afegit.
 • Plantegem projectes “clau en mà”: suport assegurat fins a l’obtenció del certificat.
 • Dissenyem sistemes de gestió senzills, pràctics, orientats a resultats ja mesurada dels nostres clients. El nostre objectiu és no generar burocràcia i que el sistema funcioni.
 • Oferim una alta qualitat de servei: més del 95% dels clients ens confien el manteniment del seu sistema de gestió, una vegada implantat.
 • Estem especialitzats en pimes: la nostra col·laboració amb PIMEC és un factor decisiu.
 • Tenim excel·lents relacions amb les principals certificadores del país, la qual cosa permet que coneguem perfectament els seus requisits.
 • Garantim que els nostres clients superaran les auditories periòdiques de les entitats de certificació.
 • Ajudem a reduir costos i variabilizarlos, ja que estem especialitzats en l’externalització dels sistemes de gestió