Ecogesa compta amb més de 10 professionals amb el principal objectiu de convertir-nos en un partner que entengui les seves necessitats i incorpori tots els processos necessaris que l’ajudin a aconseguir una millora dels resultats i diferenciar-se de la competència.

Alex Bombi

Consultor

Marta Bonastre - Consultora Ecogesa

Marta Bonastre

Consultora

Sandra Cartagena

Resp. Àrea Sostenibilitat

equipo Ecogesa - Berta Llobet

Berta Llobet

Consultora

Equipo Ecogesa - Jordi Martinez

Jordi Martínez

Soci Director