Alberto Pociello

Alberto Pociello

Consultor

Experiència

Alberto Pociello és especialista en la gestió empresarial i organització de processos. També ha participat en implantacions i manteniments de sistemes de gestió basats en la Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485 i ISO 22716 i Reglament EMAS.

Entre els seus àmbits d’actuació també està l’assessorament legal en la certificació de productes de la construcció segons el Reglament 305/2011 (Marcat CE).

 

Àmbits de lideratge

 • Implantació i manteniment de sistemes integrats de gestió en múltiples indústries de diferents sectors. Així com en entitats culturals, empreses constructores i ens públics.
 • Implantació i certificació de producte (CE).
 • Auditor intern de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient, Marcat CE, seguretat alimentària, APPCC i producte sanitari.
 • Implantació en diferents empreses d’anàlisi i reducció de costos segons la metodologia ABC (Activity Based Costing).

 

Projectes recents més rellevants

 • Implantació i manteniment dels sistemes de gestió de qualitat en Col·legis de Advocats de Catalunya (ICAFIGUERES, ICAREUS …).
 • Manteniment del sistema de gestió ambiental i Reglament EMAS del Palau de la Música de Barcelona, ​​així com assessorament en altres projectes de tipus ambiental.
 • Implantació i manteniment del Sistema de qualitat, medi ambient i Cadena de Custòdia (FSC i PEFC) en importants gràfiques com VANGUARD GRÀFIC, SA.
 • Manteniment del sistema de gestió de qualitat d’empreses referents en el sector de la il·luminació com a Grup Novolux i Grup Luxiona.
 • Implantació i manteniment de sistemes de gestió de qualitat i APPCC, entre d’altres: Aldahra Fagavi, Braplastic etc.
 • Implantació i manteniment dels sistemes de control de producció en fàbrica (SCPF) en gran quantitat d’empreses de la construcció, fabricants d’àrids, formigó, mescles bituminoses, estructures metàl·liques … (Ejem, Gestora de Runes de la Construcció, SA, MAC Insular , FCC, COPISA, CASANOVA, Mazana …).

 

Formació

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

Cursos destacats:

 • Model EFQM

 

Idiomes

Castellà, català i anglès.