Cristina Gascón

Cristina Gascón

Consultora

Experiència

Cristina Gascón és experta en consultoria ambiental i en gestió de projectes relacionats amb medi ambient, sostenibilitat, qualitat i seguretat i salut a la feina en diferents sectors.
Els àmbits d’actuació més rellevants són:

 • Disseny, implantació i manteniment de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, Reglament EMAS) i Sistemes de Gestió de Qualitat (ISO 9001).
 • Realització d’auditories internes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut a la feina.
 • Realització de projectes específics de sostenibilitat.
 • Disseny i impartició de formacions en matèria de qualitat, medi ambient i sostenibilitat.
 • Acompanyament i defensa durant les auditories externes de certificació.

Entre els seus àmbits dactuació també hi ha l’assessorament legal ambiental i en seguretat industrial.

 

Àmbits de lideratge

 • Metodologia per al disseny i implantació de sistemes de gestió (ISO, EMAS).
 • Assessorament legal ambiental i en seguretat industrial.
 • Distintius de garantia de qualitat ambiental (DGQA).
 • Càlcul empremta de carboni.
 • Memòries de sostenibilitat.
 • Tasques derivades de la consultoria en sostenibilitat i eficiència.

 

Projectes recents més rellevants

 • Manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001), Medi Ambient (ISO 14001) a ABACUS. 2022.
 • Disseny, implantació i manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001) a FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA FORMACIÓ I INNOVACIÓ. 2022.
 • Implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental -categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions- a MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA i CASTELL DE CARDONA. 2022.
 • Auditories internes diverses de qualitat i medi ambient.

 

Formació

És Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (1997-2002)
Principals cursos:

 • Sostenibilitat Ambiental a l’Empresa. 30 hores. Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana 2021
 • Petjada de carboni. 60 hores. Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana 2021
 • Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Acadèmia Sanroman 2010

 

Idiomes

Català i castellà.