Judit Alós

Judit Alós

Consultora

Experiència

Judit Alós és experta en consultoria ambiental i en gestió de projectes relacionats amb medi ambient, qualitat i seguretat i salut en el treball. Així mateix, realitza auditories ambientals i de qualitat per a diferents organitzacions.

Els àmbits d’actuació més rellevants:

 • Disseny, implantació i manteniment de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001, Reglament EMAS), qualitat (ISO 9001) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
 • Disseny i formació en qualitat i medi ambient.
 • Realització d’auditories internes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.
 • Acompanyament i defensa durant auditories externes de certificació.

 

Àmbits de lideratge

 • Metodologia per al disseny i implantació de sistemes de gestió (ISO, EMAS).
 • Assessorament legal ambiental i en seguretat industrial.
 • Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA).
 • Càlcul petjada de carboni.
 • Tasques derivades de la consultoria en sostenibilitat i eficiència.

 

Projectes recents més rellevants

 • Disseny i implantació del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001), Medi Ambient (ISO 14001) i Seguretat i Salut en el Treball (ISO 45001) en REVERTÉ PRODUCTES MINERALS. 2021.
 • Disseny, implantació i manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001), i Medi Ambient (ISO 14001, EMAS) en PORT MASNOU.
 • Implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental -categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions- en MUSEU PICASSO. 2021.
 • Elaboració de l’informe no financer de BUNZL DISTRIBUTION. 2021.
 • Auditories internes vàries de qualitat i medi ambient.

 

Formació

És Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Granada (2003-2009); Màster en Ecologia i Restauració del Medi natural per la Universitat de Barcelona (2013) i Màster en Sistemes Integrats de Gestió per la Universitat Internacional de La Rioja (2016-2017).

Principals cursos:

 • Normativa i Legislació Ambiental. 20 hores. Associació Espanyola per a la Qualitat.
 • Tècnica de prevenció de riscos laborals en l’especialitat d’higiene industrial. Universitat Internacional de La Rioja. 2017.
 • Postgrau Avaluació d’Impacte Ambiental. Universitat de La Rioja. 2011.

Idiomes

Castellà, català, anglès i italià.