Anna Maria Vicente

Anna Maria Vicente

Consultora

Experiència

Anna Mª Vicente s’ha especialitzat en l’assessorament a organitzacions de diferents sectors en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001), sistemes de gestió mediambiental (ISO 1400, EMAS), sistemes de gestió de la seguretat i salut al treball (ISO 45001), sistemes de gestió de la seguretat alimentària (BRC, IFS, FSSC22000, GMP, ISO22000) i Millora Productiva de Processos.

Entre els seus àmbits d’actuació també hi ha l’assessorament legal en matèria de seguretat i salut a la feina (guies sectorials de bones pràctiques a la feina), l’assessorament legal en matèria de seguretat alimentària (sistemes d’autocontrol, APPCC) i el disseny i impartició de formacions en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat alimentària.

Àmbits de lideratge

  • Implantació i manteniment de sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut a la feina i la seguretat alimentària a Pimes i Grans Empreses.
  • Realització d’auditories de qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001 i EMAS), seguretat i salut a la feina (ISO 45001) i seguretat alimentària (BRC, IFS, FSC22000, GMP i ISO 22000).
  • Cursos de formació in-company sobre qualitat, medi ambient i seguretat alimentària.

Projectes recents més rellevants

  • Disseny, implantació i manteniment d’un sistema de gestió de la seguretat alimentària sota els requisits de les normes BRC i IFS a United Caro, S.L.U.
  • Manteniment d’un sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient basat en els requisits de les normes ISO 9001 i ISO 14001 a Escola Art Granada, S.L.
  • Manteniment d’un sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient basat en els requisits de les normes ISO 9001 i ISO 14001 a Lanjatrans Grupo Logistico.
  • Disseny, implantació i manteniment d’un sistema de gestió de la seguretat alimentària sota els requisits de la norma BRC a Sensient Fragrances, S.A.
  • Disseny, implantació i manteniment d’un sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i la salut a la feina sota els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001 i l’estàndard OHSAS 18001 a J. Marin Instal·lacions Frio-Calor , S.A.

Formació

És diplomada en Administració i Direcció d’Empreses per la UNED i te formació i experiència acreditada per al desenvolupament de projectes de disseny, implantació i manteniment de sistemes de gestió i per a la impartició de formació als diferents àmbits que domina.

Idiomes

Català, castellà, anglès