Jordi Martínez

Jordi Martínez

Soci Director

Experiència

El Jordi Martínez està especialitzat en consultoria estratègica i de gestió, on actua com a assessor o director de projectes. Addicionalment, porta la Direcció d’Ecogesa en els àmbits econòmic, comercial i dels recursos humans.

Les seves àrees de coneixement específiques són:

 • Models de gestió (disseny, implantació, manteniment i auditories de ISO i EFQM)
 • Estratègia (plans estratègics, quadres de comandament, sistemes d’informació per a la Direcció, redisseny organitzatiu, gestió del canvi, etc.),
 • Eficiència i productivitat (plans de reducció de costos, diagnòstics, millora de processos, reenginyeria, coordinació de grups de millora contínua, Sis Sigma, etc.)
 • Projectes de millora de la gestió (satisfacció de clients, gestió per processos, cartes de servei, etc.).

La seva experiència de més de 15 anys com a consultor, complementada amb 7 anys com a directiu de grans i petites companyies li han permès disposar d’una visió realista i pràctica dels problemes i oportunitats de millora de les organitzacions, tant privades com públiques.

 

Àmbits de lideratge

 • Models avançats de gestió.
 • Metodologia implantació sistemes gestió ISO.v
 • Gestió del canvi.
 • Formació i sensibilització a equips directius i personal.
 • Orientació a resultats.

 

Projectes recents més rellevants

 • Ajuntament de Barcelona: Implantació ISO 9001 en l’àrea d’infraestructures.
 • Gisa: Disseny d’un quadre de comandament integral per a la direcció.
 • Acció: Estudis de satisfacció i avaluació de serveis públics.
 • Transports Sanitaris Catalunya: Implantació model responsabilitat social (RS 10).
 • Museu Nacional d’Art de Catalunya: Pla de mobilitat

 

Formació

És llicenciat en Ciències Químiques, MBA per l’Euncet i Màster en Gestió d’Excel·lència i Qualitat per la UPC.

 

Idiomes

Castellà, català, anglès i francès.