BRC IFS
Written by ecoadmin

Comparativa normes de seguretat alimentària

El BRC i l’IFS són dos dels models de seguretat alimentària més prestigiosos que existeixen en l’actualitat. Juntament amb la família  normativa ISO, elaboren marcs d’acció per garantir la seguretat en cadascuna de les etapes de la cadena alimentària Des del disseny i producció fins a la distribució dels productes. Neixen de la necessitat de desenvolupar normes uniformes que donessin resposta a les demandes dels consumidors, la responsabilitat cada vegada més gran dels distribuïdors i l’increment dels requisits legals.

Els objectius que persegueixen aquestes normes

  • Augmentar la confiança dels consumidors
  • Millorar i conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat
  • Permetre la avaluació dels proveïdors en base a un estàndard o norma internacional.
  • Demostrar la conformitat amb els requisits legals i reglamentaris de l’empresa certificada.
  • Proporcionar als consumidors una visió global dels punts forts i les oportunitats de millora dels proveïdors.
  • Accés a marques de distribuïdors d’Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit.

Principals diferències entre les normes

ISO 22000 IFS FOOD BRC
Estàndard pertanyent a ISO amb reconeixement a nivellinternacional . Sorgeix amb la intenció d’unificar els criteris d’altres esquemes en l’àmbit de la Seguretat Alimentària. Norma creada per les grans empreses de distribució alemanyesfranceses , i posteriorment italianes. A Espanya, el protagonisme assolit per les cadenes de distribució franceses (Carrefour) ha fet que sigui el protocol més demandat. Protocol propi creat per les cadenes de distribucióbritàniques . Reconeguda per la cadena minorista del Regne Unit, Bèlgica i Suïssa.Les cadenes que exigeixen BRC són: Eroski, Caprabo, Tesco ..
Sistema de gestió de seguretat alimentària amb abast a tot operador de la cadena alimentària Enfocament cap a processos productius, amb abast a la indústria agroalimentària
Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits són tots iguals Nivells dels requisits: Fonamentals i la resta sense categoritzar
Tipus de No Conformitats: Major, Menor i Observació Tipus de No Conformitats: Major, KO Tipus de No Conformitats: Fonamental, Crítica, Major, Menor.
El grau del certificat dependrà de si es tenen no conformitats grans. En cap cas permet la certificació si hi ha algun tipus de disconformitat. Permet certificar a un proveïdor amb una disconformitat important, sempre que aquest proveïdor aporti proves objectives que ha esmenat tan disconformitat en el termini de 28 dies
La validesa del certificat és de tres anys, amb auditories de seguiment anuals La validesa del certificat és d’un any
Recomanada a empreses que no subministren productes a marques pròpies de grans distribuïdors

Si l’empresa pertany a la cadena agroalimentària, però no com a productor d’aliments

Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Aldi, Lidl, Carrefour, Auchan Recomanada per a empreses que subministrin productes a distribuïdors com Asda, Tesco, Sainsbury ‘s