Ecogesa - El consumo de agua
Written by ecoadmin

El consum de l’aigua

Saps que…

Una aixeta que goteja una gota per segon, suposa un malbaratament de 30 litres d’aigua al dia.

 

Què podem fer per reduir el consum d’energia en oficines?

 1. El manteniment preventiu dels sistemes i conduccions d’aigua és el mètode més eficaç per evitar fuites o perdues.
 2. Instal·lar equips economitzadors d’aigua:
  • En aixetes: instal·lant airejadors o reductors de cabal es pot estalviar fins a un 50% d’aigua. Les aixetes monocomandament amb detector de presencia o els aixetes temporitzades podin estalviar Fins al 40%. Aquestes Actuacions también és podin aplicar a les dutxes.
  • En Cisternes: instal·lant Cisternes amb doble polsador o amb botar d’interrupció és olla arribar a estalviar més del 50% d’aigua en cada Descàrrega. Per a Cisternes antigues és podin utilitzar a els sistemes contrapès que nomès deixen anar l’aigua mentre és Manté agafat el tirador; Aquesta mesura aconsegueix un estalvi d’un 30% a cada descàrrega. També és pot introduir una butllofa amb aigua a la cisterna, allunyada de la vàlvula, que reemplaci l’espai que ocuparia l’aigua.
 3. Bones pràctiques del personal:
  • Fer un ús racional de l’aigua
  • Quan és detecti una fuita o escapament d’aigua avisar la persona encarregada del manteniment.
  • No utilitzar els vàters com a papera.
0