Desayuno Ecogesa - Compliance Penal UNE 19601
Written by ecoadmin

Ecogesa organitza un Esmorzar / Networking sobre la primera norma certificable de compliance penal

AENOR ha publicat la norma UNE 19601 , document que estableix els requisits que una organització ha de considerar per implantar un sistema de gestió de compliance penalenfocat a prevenir la comissió de delictes. Es tracta d’una norma que pot ser certificada per una tercera part independent.

Què és la UNE 19601?

La UNE 19601 respon al creixent interès pel compliance penal, conseqüència de la reforma del Codi Penal de 2015, indica que les persones jurídiques que hagin implantat un model de prevenció de delictes poden arribar a ser eximides de la seva responsabilitat penal . Sens dubte, la implantació i certificació d’aquesta nova norma pot constituir una prova fonamental per demostrar que l’organització ha actuat de forma diligent abans de la comissió del delicte i aconseguir, d’aquesta manera, aquesta exempció.

Per oferir Ecogesa va organitzar el passat mes de juny un reeixit Esmorzar / networking per donar a conèixer totes les novetats sobre la norma UNE 19601. Després de la bona acollida de l’esdeveniment, els organitzadors repetiran l’experiència el proper octubre 4 .