Written by ecoadmin

Jornada ISO 45001. Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat recentment la nova norma ISO 45001 (sistema de gestió de seguretat i salut en el treball), que substitueix el referencial OHSAS 18001, fins ara en vigor.

Moltes pimes catalanes ja estaven certificades en OHSAS i ara hauran d’adaptar el sistema als nous requisits establerts per ISO 45001. Per d’altres empreses, és una excel·lent oportunitat per reduir la seva sinistralitat laboral. En qualsevol cas, els canvis generen una lògica incertesa, com ara:

  • Quines són les principals novetats que planteja la nova norma?
  • Com podem complir amb els nous requisits d’una manera fàcil i ràpida?
  • Quan de temps disposem per adaptar-nos als nous requisits?

Per donar resposta a aquestes qüestions, ECOGESA, en col·laboració amb PIMEC i l’entitat de certificació AENOR, organitza una jornada específica per donar a conèixer l’enfocament i els canvis que incorpora la nova norma ISO 45001.

L’acte està adreçat especialment als gerents i als responsables de seguretat/prevenció de riscos laborals de les organitzacions, estiguin o no certificades en OHSAS 18001.

PROGRAMA


16:00 h Recepció d’assistents.


16:15 h Introducció.
Marta Gascón
Responsable de PRL a PIMEC.


16:30 h ISO 45001: com implantar-la i beneficis.
Àlex Bombi
Cap projectes Ecogesa


17:15 h Adaptació dels sistemes certificats i calendari
Carles Villarroya 
Responsable desarrollo negocio AENOR Catalunya


17:45 h Debat i networking.