Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari en els sistemes de gestió ambiental

Client: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya.

Servei: Redacció de la Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari als sistemes de gestió ambiental


 

PLANTEJAMENT

El desaprofitament alimentari és un problema mundial crític, les xifres de l’ús inadequat dels recursos alimentaris continuen creixent, i per tant, és necessari introduir un canvi de comportament i d’actitud per part de tots els actors econòmics i socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre les restes alimentoses com un recurs.

A Catalunya està en vigor la Llei 3/2020, d’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentaris. L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les pèrdues i el desaprofitament alimentaris i d’accions de foment per a augmentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya va encarregar a Ecogesa la redacció de la Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari als sistemes de gestió ambiental.

 

ACCIONS REALITZADES

Redacció de la Guia tenint en compte l’experiència de Ecogesa en implantació i manteniment de sistemes de gestió ambiental.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Disposar d’un document que detalla recomanacions i recursos per a la integració de la prevenció i reducció del desaprofitament alimentari en els sistemes de gestió ambiental de les organitzacions.

Es pretén facilitar una eina que permeti interpretar i aplicar de manera senzilla els requisits de les normes de gestió de referència, sempre des de la perspectiva d’aconseguir un millor aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris i reduir les seves pèrdues i desaprofitament.

A més, la Guia conté exemples de Bones Pràctiques ambientals i accions que poden implementar-se per a la prevenció i reducció de les pèrdues i desaprofitament alimentari, implicant les organitzacions en una millora de l’eficiència i un estalvi de recursos; una gestió ambiental més sostenible i responsable que demostri a la societat el vessant social i els esforços realitzats per a garantir el dret a l’alimentació de les persones.

Casos d'èxit: Sistemaes de Gestió