IFS Food: Companyia cervesera del Montseny

Client: Companyia cervesera del Montseny
Servei: Implantació d’un sistema de gestió de la seguretat alimentària sota els requisits de la norma IFS Food


 

PLANTEJAMENT

COMPANYIA CERVERSERA DEL MONTSENY MIRPLAY va néixer amb la voluntat d’oferir una cervesa artesana de màxima qualitat. Per aquest motiu va apostar pel disseny i la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat alimentària basat en els requisits de la norma mundial de seguretat alimentària IFS Food. Obtenir la certificació del sistema implantat i dissenyat els ha permès evidenciar la qualitat, legalitat i seguretat de les cerveses artesanals que elaboren.

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat a MIRPLAY en la implantació d’un sistema de gestió FSC®:

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

 • Avaluació prèvia del grau de compliment dels requisits recollits en la norma IFS Food per part de l’organització.
 • Adaptació dels procediments de treball establerts en l’empresa per a assegurar el compliment dels requisits establerts en la norma.
 • Revisió i actualització del sistema d’autocontrol implantat en l’organització per a assegurar el compliment dels requisits establerts en la norma IFS Food.
 • Formació interna en matèria de IFS Food a tots els treballadors de l’organització.
 • Realització d’un seguiment del grau d’implantació.
  Auditoria interna IFS Food.
 • Assistència a l’auditoria de certificació per a donar suport a l’organització en aquest procés.

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

La certificació IFS Food dota a les organitzacions que aposten per ella d’innombrables beneficis dels quals procedim a detallar algun d’ells, a continuació:

 1. Evidenciar que es posen en el mercat productes que compleixen amb els requisits legals d’aplicació, són d’una gran qualitat i assegurances per a ser consumits.
 2. Transparència i confiança de cara al client i el consumidor.
 3. Estalvi de costos i temps.
 4. Millora de la imatge de marca.
 5. Obertura de nous mercats ja que les grans empreses alimentàries els sol·liciten als seus proveïdors el compliment dels requisits que estableix aquest tipus de norma per a poder entaular una relació comercial.

Casos d'èxit: Sistemes de Gestió