Implantació de sistema APPCC

Projecte: Implantació de sistema APPCC
Àrea:  Sistemes de gestió i seguretat alimentària


 

PLANTEJAMENT

Vidrieries Rovira és una empresa dedicada a la fabricació de vidre buit per a ús alimentari. Els seus clients pertanyen als sectors del cava, vi i aigües carbonatades, principalment. La legislació actual exigeix ​​que les empreses alimentàries disposin d’un sistema d’autocontrol (APPCC). A més un dels principis bàsics del Reglament 2023/2006 sobre Bones Pràctiques de Fabricació dels materials destinats al contacte amb aliments, és el sistema d’assegurament de la qualitat. Vidriería Rovira disposa de certificació ISO 9001 i té com a objectiu la implantació d’ISO 22000. Les empreses del sector alimentari, són cada vegada més exigents en els requisits de qualitat i seguretat alimentària dels seus proveïdors.

 

ACCIONS REALITZADES

Presentació del projecte

 • Reunions de treball per definir i consensuar els objectius del projecte, metodologia de treball i planificació.

Constitució de l’Equip APPCC

 • Definició dels membres i responsabilitats de l’equip d’innocuïtat alimentària, com a etapa prèvia requerida del sistema APPCC.

Coneixement de l’empresa

 • Inspecció in situ de la planta i revisió de la documentació de partida (pre-requisits d’higiene)
 • Definició del diagrama de flux del procés.

Elaboració del APPCC

 • Un cop definits i implantats correctament els pre-requisits d’higiene, s’han de definir els possibles diferents perills (químics, físics i biològics) en cadascuna de les etapes del procés que poden posar en risc la innocuïtat alimentària. Per a cada un dels PCC (Punts crítics de control) es defineixen uns límits crítics i un Pla de vigilància.
 • Finalment, documentar en un “Manual APPCC” la recopilació de tots els prerequisits i requisits del sistema APPCC.

Formació del personal

 • Per assegurar la implantació eficaç del Manual APPCC, s’imparteix una sessió formativa a l’equip d’innocuïtat alimentària.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

 • Compliment de la normativa en matèria de seguretat alimentària i bones pràctiques de fabricació
 • Sòlida implantació de l’APPCC com a punt de partida per a la posterior implantació de la normativa de referència ISO2200.
 • Garantia de qualitat i seguretat alimentària durant el procés de fabricació.
 • Consciència i implicació del personal, constitució d’un equip d’innocuïtat alimentària.

Treballs de sistemes de gestió

Vidrieries Rovira

Sistemes de gestió

Sistema de gestió ambiental

Sistemes de gestió