Cadena de Custòdia Forest Stewardship Council (FSC®- Consell d’ Administració Forestal)

Client: Mirplay
Servei: Implantació d’un sistema de gestió FSC®


 

PLANTEJAMENT

MIRPLAY va apostar per la certificació en Cadena de Custòdia (FSC®) per a garantir la bona gestió en l’elaboració dels seus productes i d’aquesta manera garantir mitjançant una traçabilitat certificada que el mobiliari que elabora procedeix de boscos gestionats adequadament, fonts controlades o material reciclatge.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat a MIRPLAY en la implantació d’un sistema de gestió FSC®:

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

  • Creació i disseny a mesura d’un sistema de cadena de custòdia FSC® personalitzat i optimitzat.
  • Formació FSC® a tots els treballadors implicats en el sistema de Cadena de Custòdia de l’empresa.
  • Integració del sistema amb altres certificacions implantades en l’empresa com ISO9001 + ISO14001.
  • Realització d’un seguiment del grau d’implantació.
  • Auditoria interna FSC®
  • Suport, en el procés de certificació.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

La certificació FSC® té beneficis tant econòmics, ambientals i socials:

  • Econòmica: permet diferenciar a les empreses en els mercats mundials. Accés a nous mercats. Major eficiència i optimització de la gestió productiva.
  • Ambientals: contribueix a la conservació de la diversitat biològica i els seus valors, la integritat dels boscos i la seva productivitat i a la protecció d’espècies.
  • Socials: garanteix els drets de treballadors i de les comunitats locals, introdueix el compliment de normes de prevenció i seguretat i promou el desenvolupament econòmic – social local.

Casos de éxito: Sistemes de gestió