Informe d’estat d’informació no financera

Client: Grup Serusan: Química del Cinca, Baqueira Beret, Sedeq
Servei: Elaboració i verificació de l’informe d’estat d’informació no financera (EINF)
Sector: Empresa privada


 

PLANTEJAMENT

L’estat d’informació no financera és un informe de gestió de l’empresa o grup d’empreses. Amb aquest informe es pretén augmentar la divulgació de la informació no financera de les grans empreses amb l’objectiu d’identificar i controlar els riscos que puguin ocasionar. És a dir, pretén mesurar i supervisar l’impacte que els riscos comporten per a la societat o el grup per a generar major confiança en els inversors.

El EINF es troba regulat en el Reial decret llei 18/2017 i en la Llei 11/2018, com a transposició a la Directiva Europea. I, segons la normativa, les empreses estan obligades a informar sobre una seria d’aspectes rellevants com:

 • Qüestions mediambientals.
 • Informació sobre el personal com a percentatges d’edat, sexe, discapacitat, formació i experiència professional.
 • Si estan garantits els drets humans i treballen a favor de la lluita contra la corrupció i el suborn.
 • Procediment de diligència deguda per a la seva consecució.
 • Identificació dels riscos per a millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança d’inversors i consumidors.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat el grup Serusan en l’elaboració i verificació del seu primer EINF.

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

 • Recopilació d’informació mitjançant entrevistes, qüestionaris i revisió documental exhaustiva.
 • Redacció d’un informe d’informació no financera amb dades qualitatives i quantitatives treballats per a donar compliment al contingut especificat en la llei de forma ordenada i comprensible.
 • Verificació de les dades reportades mitjançant evidències.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

 • Pot servir com a informe de sostenibilitat o memòria de responsabilitat social.
 • La creació d’aquest informe aporta transparència a l’empresa, generant confiança.
 • La presentació d’aquesta informació i la seva verificació aporta fiabilitat. La verificació es realitza a través d’entitats externes i independents.
 • Compliment legal.

Casos d'èxit: Sistemes de Gestió