En comptes de considerar-ho com un problema o limitar-se a complir amb la legislació en vigor, cada vegada són més les organitzacions que incorporen el medi ambient com un pilar clau de la seva estratègia.

Ecogesa ajuda a integrar el medi ambient en l’estratègia empresarial i a reduir l’impacte ambiental de les activitats.

Serveis

Estratègia ambiental

 • Identificació de bones pràctiques ambientals
 • Diagnòstic inicial
 • Auditories internes
 • Estratègies i plans d’acció

 

Gestió ambiental

 • Implantació sistemes de gestió ambiental: ISO 14001, EMAS.
 • Assessoria en l’obtenció de distintius ambientals i ecoetiquetes
 • Elaboració de declaracions i memòries ambientals

 

Assessoria legal ambiental

 • Diagnòstics i auditories de compliment legal
 • actualització legal
 • Gestoria ambiental (tràmits, llicències, etc.)

 

Gestió de residus i economia circular

 • Gestió de residus: diagnòstics, auditories, plans de gestió i de minimització
 • Implantació de sistemes de gestió de residus 0
 • Simbiosi industrial
 • Ecodisseny

 

Canvi climàtic

 • Càlcul de la petjada de carboni  (organitzacions, productes i esdeveniments)
 • Estratègies de reducció i compensació  d’emissions.
 • Adhesions a registres de petjada de carboni (Acords Voluntaris, MITECO, CDP, etc.)
 • Plans de mobilitat.

 

Eficiència energètica

 • Estudis i auditories energètiques.
 • Implantació sistemes de gestió d’eficiència energètica (ISO 50001).

Quins beneficis aporta a la seva organització?

 • Millorar el compte de resultats mitjançant la reducció de consums (energia, aigua, materials).
 • Disminuir l’impacte ambiental sobre l’entorn.
 • Garantir el compliment amb la legislació ambiental aplicable.
 • Disposar d’ avantatge competitiu en el mercat.
 • Millorar la imatge externa.

Per què Ecogesa?

 • Equip expert en gestió ambiental : ECOGESA va iniciar la seva activitat fa més de 20 anys assessorant a les organitzacions en la millora de la gestió ambiental.
 • Som líders a Catalunya en la implantació de sistemes de gestió ambiental segons els requisits del Reglament EMAS.
 • Tenim excel·lents relacions amb les administracions públiques competents: fil directe per aclarir dubtes i col·laborar estretament.
 • Identifiquem de manera clara i intel·ligible tots els requisits legals en matèria ambiental que han de complir les organitzacions i oferim un servei d’assessoria ràpid i de qualitat per a la resolució de dubtes en l’àmbit legal.