En comptes de considerar-lo com un problema o limitar-se a complir amb la legislació en vigor, cada vegada són més les organitzacions que incorporen el medi ambient com un pilar clau de la seva estratègia.

En aquesta línia, treballen amb rigor i coherència per diferenciar-se en un entorn altament competitiu i contribuir, al mateix temps, a crear un món més sostenible mitjançant la minimització dels aspectes ambientals que generen les seves activitats.

Ecogesa ajuda a integrar el medi ambient en la seva estratègia empresarial ia diferenciar-se d’altres competidors.

Medi Ambient - servei ecogesa

Serveis que oferim

DIAGNÒSTIC I PLA D’ACCIÓ

 • Diagnòstic inicial en medi ambient
 • Auditories internes ambientals
 • Plans d’acció en medi ambient

GESTIÓ AMBIENTAL

 • Implantació sistemes de gestió ambiental: ISO 14001, EMAS.
 • Assessoria en l’obtenció de distintius ambientals i ecoetiquetes
 • Elaboració de declaracions i memòries ambientals
 • Projectes de compra verda

ASSESSORIA LEGAL AMBIENTAL

 • Diagnòstics i auditories de compliment legal
 • actualització legal
 • Gestoria ambiental (tràmits, llicències, etc.)

ECONOMIA CIRCULAR

 • Gestió de residus: diagnòstics, auditories, plans de gestió i de minimització.
 • Simbiosi industrial.
 • Ecodisseny.

CANVI CLIMÀTIC

 • Càlcul de la petjada de carboni i estratègies de reducció d’emissions.
 • Plans de mobilitat.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Estudis i auditories energètiques.
 • Implantació sistemes de gestió d’eficiència energètica (ISO 50001).

Quins beneficis aporta a la seva organització?

 • Millorar el compte de resultats mitjançant la reducció de consums (energia, aigua, materials).
 • Disminuir l’impacte ambiental sobre l’entorn.
 • Garantir el compliment amb la legislació ambiental aplicable.
 • Disposar d’ avantatge competitiu en el mercat.
 • Millorar la imatge externa.

Per què Ecogesa?

 • Som experts i especialistes en gestió ambiental : ECOGESA va iniciar la seva activitat fa més de 15 anys assessorant a les organitzacions en la millora de la gestió ambiental.
 • Som líders a Catalunya en la implantació de sistemes de gestió ambiental segons els requisits del Reglament EMAS.
 • Tenim excel·lents relacions amb les administracions públiques competents: fil directe per aclarir dubtes i col·laborar estretament.
 • Identifiquem de manera clara i intel·ligible tots els requisits legals en matèria ambiental que han de complir les organitzacions i oferim un servei d’assessoria ràpid i de qualitat per a la resolució de dubtes en l’àmbit legal.