Manteniment sistema de gestió i vigilància ambiental

Client:  AENA – Aeroport de Barcelona
Servei: Medi Ambient
Sector: Administració pública


 

PLANTEJAMENT

L’Aeroport de Barcelona es troba situat sobre un ecosistema deltaic amb hàbitats naturals i processos ecològics que s’han de preservar, que a més està flanquejat per dues zones humides protegides catalogades com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i PEIN (Pla d’Espais d’Interès natural).

Per aquest motiu des del Departament de Medi Ambient d’AENA – Barcelona es volia portar un control de totes les activitats dins de l’Aeroport perquè totes elles es duran a terme amb el màxim respecte al medi ambient, i així fomentar i aconseguir un desenvolupament sostenible de la gestió portuària.

 

ACCIONS REALITZADES

El projecte va consistir en:

  • Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma UNE-EN ISO 14.001
  • Redacció d’informes de seguiment de la gestió ambiental de l’aeroport i altres documents de suport al sistema, com són l’Informe de seguiment de la Declaració d’Impacte Ambiental de la Terminal 1, guia per a la compra verda, circular ambiental per empleats d’AENA.
  • Participació en projectes i iniciatives de l’aeroport en relació al medi ambient, com són la implantació de la jardineria sostenible, les actuacions per a la reducció de les emissions de Òxids de Nitrogen (NOx) i partícules (PM10), coordinació amb el SOC per la definició de continguts en la formació ambiental programada per a futures ocupacions en concessions de la T1.
  • Realització de seguiments ambientals periòdics a les empreses d’obra i / o serveis contractats per AENA.
  • Realització de seguiments ambientals periòdics a les empreses concessionàries: restauració, botigues, companyies aèries, empreses handling, manteniment i neteja d’aeronaus, subministrament de combustible, lloguer de vehicles.
  • Revisió d’informes ambientals de les obres de la Terminal 1 i seguiment de les seves incidències.
  • Seguiment del procés d’avaluació contínua dels proveïdors.
  • Formació a empleats d’AENA.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Els resultats han estat molt positius. La conscienciació ambiental de tot el personal que treballa a l’aeroport ha augmentat considerablement, i es posa de manifest en els resultats obtinguts en els seguiments ambientals de totes les activitats de l’aeroport.

L’aeroport millora contínuament amb l’ajuda del Sistema de Gestió Ambiental, i els impactes associats a la seva activitat es troben controlats.

Treball relacionat de medi ambient