Enginyeria en sostenibilitat

Client:  CIMALSA – Centres Logístics de Catalunya
Servei: Responsabilitat Social
Sector: Administració pública


 

PLANTEJAMENT

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), com a pla territorial sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques estratègiques a Catalunya, ha previst la implantació del Logis Empordà, on s’inclou la Plataforma Ferroviària Intermodal el Far d’ Empordà – Vilamalla.

Es considera adequada la investigació d’aspectes que permetin una concepció sostenible del desenvolupament, construcció i gestió d’aquest centre intermodal, ja des de la planificació en origen. CIMALSA, responsable de desenvolupar aquest projecte i en línia amb els seus valors, ha optat per contractar els serveis externs per al desenvolupament d’un document pràctic que consideri criteris, enginyeria i bones pràctiques en el disseny sostenible d’aquest centre.

 

ACCIONS REALITZADES

  • Diagnòstics i anàlisi: Revisió de la documentació existent (plans i programes, estudis, normativa, dades del centre, etc.). Entrevistes amb el personal responsable de les àrees implicades, visita a la zona d’estudi, etc.
  • Recerca d’alternatives: L’equip expert ha dut a terme la investigació mitjançant la consulta bibliogràfica i contacte directe amb diferents professionals.
  • Elaboració del document: Exposició dels criteris de sostenibilitat ordenats per vectors ambientals i organitzats en fitxes.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Valoració del que aporta de significativa de l’estudi:

  • Informació ordenada i clara dels conceptes a considerar per part del personal tècnic que projecti el centre.
  • Realista: No s’han inclòs propostes que tot i ser innovadors o originals, no siguin viables.
  • S’han considerat la viabilitat de les propostes considerant també el manteniment durant la fase d’explotació del centre.
  • Informació tècnica: Descripció i anàlisi de les dificultats i punts forts de cada proposta.
  • Informació econòmica. S’han sol·licitado pressupostos particularitzats i s’han presentat les dades en unitats que puguin ser extrapolades a les dimensions reals del centre.
  • Informació pràctica: S’han inclòs referències de projectes reals i contactes amb empreses proveïdores.

Treball relacionat amb responsabilitat social