Medi ambient i cultura

Client: Entitats culturals catalanes
Servei: Medi ambient
Sector: Entitats públiques i privades


 

PLANTEJAMENT

Es planteja des d’un inici, les possibilitats de difusió del Medi Ambient a través de la xarxa d’equipaments culturals, atenent les seves característiques d’altaveu de la societat catalana.

  Aquesta iniciativa es basava en 4 idees bàsiques:

 • Realitzar una bona difusió d’una iniciativa ambiental és tan important com el desenvolupament del propi projecte.
 • Existència d’una alta permeabilitat i sensibilitat ambiental en la majoria de les persones que s’acosten al món de la cultura.
 • El sector de la cultura té molta autoritat i credibilitat sobre la població.
 • a Catalunya podem trobar una excel·lent xarxa d’equipaments culturals, a més d’una amplíssima oferta d’activitats culturals.

 

ACCIONS REALITZADES

La relació de Ecogesa amb el sector de la cultura s’inicia el 2001 amb l’acord amb el Museu de la Tècnica de Terrassa , on es va iniciar la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA), tot i no es va arribar a certificar.

Posteriorment, es va iniciar el mateix tipus de projecte amb el Gran Teatre del Liceu (GTL), Cosmocaixa i Palau de la Música Catalana , entitats certificades fa uns anys.
El 2007, Ecogesa va desenvolupar, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, un Estudi preliminar sobre Medi Ambient i Cultura a Catalunya, amb l’objectiu d’explorar les possibilitats de difusió del Medi Ambient a través de la xarxa d’equipaments culturals.

Una de les conclusions extretes del projecte per part de Ecogesa, després de la realització de diverses visites a Entitats Culturals catalanes, és que tot i les institucions tenen una alta sensibilitat ambiental, en general no incorporaven bones pràctiques ambientals en la seva gestió habitual.

El 2009, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ecogesa va dur a terme una campanya de Diagnòstics Ambientals a 14 Entitats Culturals que van permetre conèixer el seu estat ambiental i normatiu i proposar accions de millora en la seva gestió ambiental actual.

 

  Les Entitats Culturals finalment participants en la campanya de diagnòstics van ser:

 • Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC
 • TNC
 • Biblioteca de Catalunya
 • Museu de Montserrat
 • Museu d’Història de Catalunya
 • l’Auditori
 • Museu d’Art de Girona
 • Arts Santa Mònica
 • Teatre Fortuny de Reus
 • Fundació Joan Miró
 • Fundació Pau Casals
 • Museu de l’aigua de Mollerussa
 • Museu del paper de Capellades
 • Arxiu Nacional de Catalunya

 

Com a continuació d’aquest projecte iniciat, es va proposar que 6 d’aquestes Entitats Culturals seguissin en el procés iniciat i s’implantessin un SGA segons el Reglament EMAS. De les 14 organitzacions diagnosticades, les 6 Entitats Culturals compromeses en desenvolupar el projecte d’implantació d’un SGA segons el Reglament EMAS han estat les següents:

 • Museu Nacional d’Art de Catalunya
 • Museu d’Art de Girona
 • Fundació Joan Miró
 • Museu Pau Casals
 • Centre d’Arts Santa Mònica
 • Museu de Montserrat

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Les accions consensuades amb la direcció del MNAC han de permetre:

 • Millora del grau de sensibilització i coneixements ambientals per part de l’organització, el que permet incorporar actuacions de millora en aquests aspectes.
 • Compliment de totes les obligacions legals en matèria de medi ambient i seguretat industrial.
 • Incorporació de bones pràctiques ambientals en la seva gestió habitual.
 • Creació de les bases del coneixement en l’àmbit ambiental, perquè les entitats puguin transmetre el missatge a la societat.

Treball relacionat amb medi ambient