Les organitzacions han de canviar la manera de fer les coses si volen ser més productives, reduir costos i incrementar el valor als clients.

Si una empresa no aposta per reinventar-se, ho faran els competidors i la seva posició en el mercat estarà més compromesa. Ecogesa dóna suport a les organitzacions en la identificació de projectes clau, la definició del problema, l’anàlisi de les causes, la recerca de solucions i la seva posterior implantació.

Serveis

 

Selecció de projectes

 • Anàlisi del model de negoci actual: metodologia CANVAS.
 • Identificació i priorització d’estalvis i projectes clau.

Diagnòstic i pla de millora

Realització de projectes específics de millora de la productivitat, aplicant la metodologia “LEAN MANUFACTURING o LEAN SERVICES”. Actuacions sobre quatre eixos:

 • Processos: millores operatives, documentació de processos i establiment de quadres de comandament – indicadors
 • Estructura organitzativa: organigrama i dimensionament de les plantilles
 • Persones: definició perfils de lloc de treball, plans de formació i sistemàtica d’incentivació
 • Tecnologia de la informació: mapa d’eines tecnològiques

Suport en el procés de transformació

 • Suport en la selecció d’ERP ‘si altres solucions tecnològiques
 • Programes de gestió del canvi
 • Disseny i desenvolupament d’accions formatives
 • Seguiment / externalització de la implantació del pla de transformació

Externalització de processos (BPO)

 • Formació
 • Sistemes de gestió
 • Gestió laboral, fiscal i administrativa (en col·laboració amb AddVANTE)

Què és la productivitat?

La productivitat es defineix com el quocient entre la producció obtinguda i els recursos utilitzats en una organització . Per tant, incrementar la productivitat es pot aconseguir per diverses vies:

 • produint més amb menys recursos
 • produint el mateix amb menys recursos
 • produint més amb menys recursos

 

L’indicador típic de la productivitat en empreses industrials és el nombre d’unitats produïdes per persona i hora. En els serveis, cada empresa defineix els seus propis indicadors relacionats amb la seva activitat. Alguns exemples serien la facturació per seient i quilòmetre (aerolínia), el% de llits ocupats respecte al total de llits disponibles (hostaleria), etc.

Incrementar la productivitat, d’una banda, permet reduir els costos de les empreses, fer-les més competitives i, per tant, augmentar la seva capacitat d’exportació i fer-les més sostenible. A més, és l’única via per augmentar els salaris de les persones treballadores i que aquestes consumeixin més i generin més inversió i, en conseqüència, impulsin el creixement econòmic del país.

 

Algunes de les mesures que es poden adoptar per millorar la productivitat són:
 • Invertir en tecnologia, maquinària, etc .. Aquesta és la solució fàcil, però no sempre es pot fer i requereix un cost important.
 • Millorar els serveis / productes, a través de la innovació,
 • Racionalitzar, simplificar i millorar els mètodes de treball. Hi ha moltes metodologies en el mercat, una de les més conegudes és LEAN, que pretén reduir el temps de realització de les activitats eliminant tota mena de malbarataments.

 

L’acompanyament d’una empresa especialitzada és una garantia perquè les organitzacions aconsegueixin millorar la productivitat. No estem parlant d’aplicar un conjunt d’eines o d’acomiadar un cert nombre de persones treballadores ni de fer grans inversions. Cal implantar una estratègia que transformi les organitzacions i impulsi un canvi de mentalitat, tant a nivell directiu com dels propis treballadors y treballadores.

Quins beneficis aporta l’eficiència?

Reflexionar sobre com fem les coses i abordar un projecte de millorar permet a les organitzacions:

 • Augmentar la productivitat i competitivitat.
 • Eliminar les tasques que no aporten cap valor afegit als clients i / o al negoci mitjançant processos més robustos.
 • Alinear i dimensionar la estructura organitzativa amb l’estratègia i objectius definits.
 • Identificar les eines tecnològiques més adequades.
 • Integrar i comprometre amb les persones en el procés de canvi.

Per què Ecogesa?

 • Tenim una clara orientació a resultats: cost fix de consultoria i variable vinculat a la consecució de les metes consensuades , sempre que la naturalesa del projecte ho permeti.
 • Ens impliquem amb el client en el pla de millora: treball conjunt client-Ecogesa.
 • Disposem d’una metodologia de treball robusta i contrastada , basada en:
  • Un diagnòstic previ, ràpid i senzill per identificar les millores clau de cada organització.
  • Projectes d’immersió de l’equip consultor a l’organització que permet obtenir resultats tangibles en 2-3 mesos.
 • Prioritzem la gestió del canvi i les persones : les millores identificades s’han de dur a terme i sense el compromís de l’equip humà, això no és possible.
 • Oferim solucions pràctiques i senzilles , que requereixen poques inversions, i amb informes executius molt concrets i detallats.
 • Disposem d’un equip multidisciplinari d’economistes, advocats i advocades laboralistes i d’un equip expert en processos, que permet analitzar la problemàtica des de tots els vessants (econòmica, tècnica i legal).