Millora de la productivitat en el magatzem

Client:  Empresa catalana de gran prestigi en el seu sector
Servei: Millora de la productivitat
Sector: Tèxtil


 

PLANTEJAMENT

Empresa amb un magatzem de més de 7.000m2, distribuït en 5 naus amb més de 15.000 forats i amb una plantilla específica de 15 treballadors. Cada dia es prepara un nombre molt rellevant de comandes (picking).

En general, es detecta un magatzem desordenat, força desorganització en les tasques i una baixa productivitat en la preparació de comandes, que consumeix gairebé el 70% del personal disponible.

La Direcció es va plantejar com a objectiu una millora radical de la productivitat associada a una reducció de costos.

 

ACCIONS REALITZADES

Ecogesa ha redissenyat la gestió i l’organització del magatzem. Concretament, s’ha procedit a analitzar els següents punts:

  • Els processos de magatzem (entrades, preparació comandes, sortides, etc.).
  • L’estructura organitzativa i les tasques assignades a cada lloc de treball.
  • La càrrega de treball del personal.
  • Els sistemes d’informació disponibles.
  • La sistemàtica de seguiment dels resultats clau i de motivació del personal.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

El projecte ha permès incrementar la productivitat del procés de preparació de comandes en un 60%, mitjançant:

  • Un redisseny del procés que ha reduït significativament els desplaçaments del personal i els temps morts.
  • La reorganització del layout del magatzem (agrupació de materials per a famílies, ubicació dels articles segons el seu nivell d’activitat, control més exhaustiu dels inventaris, etc.).
  • La reassignació de tasques entre tot el personal, per eliminar duplicitats i optimitzar les càrregues de treball.