Empresa líder en gestoria laboral i fiscal

Projecte: Lean Office
Àrea: Millora de la productivitat


 

PLANTEJAMENT

Empresa líder a Tarragona en l’àmbit de la gestoria laboral, amb un nou director general i un pla estratègic recentment elaborat on l’eficiència és una de les línies estratègiques identificades.

La companyia té un àmbit d’actuació molt local, amb una estratègia comercial reactiva que aquesta veient com els clients estan canviant i la seva facturació està decreixent.

 

L’EFECTE ECOGESA

Ecogesa ha realitzat un projecte d’immersió durant 2 mesos, estructurat en 4 eixos, amb l’objectiu final de millorar la productivitat operativa de l’organització. S’ha aplicat la metodologia Lean Office , basada en eliminar qualsevol malbaratament que no aporti valor als clients.

Les principals etapes del projecte han estat:

  • Anàlisi dels processos: identificació de punts forts i àrees de millora dels circuits actuals,
  • Estudi de l’estructura organitzativa, funcions de cada lloc de treball, càrregues de treball i sistema de retribució i incentius,
  • Coneixement de la cultura organitzacional, del clima laboral i de motivació de la plantilla.
  • Anàlisi de les eines tecnològiques que donen suport al procés de prestació del servei, factor clau en una gestoria.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

El projecte ha permès millorar de forma substancial la productivitat del personal (mesurat en nòmines / treballador) mitjançant la implantació de quatre punts clau:

  • pla de millora operatiu, que ha eliminat o reduït activitats que no aporten cap valor als clients,
  • nou model organitzatiu, amb una plantilla correctament dimensionada en línia amb el pla estratègic,
  • nou programari de gestió operatiu, molt més fiable i robust, que permet fer un salt tecnològic de gran envergadura.
  • programa de gestió del canvi per facilitar el procés d’adaptació de les persones a les noves propostes.

El retorn de la inversió, considerant el cost de la consultoria i el de tots els canvis plantejats, va ser de 15 mesos.