Empresa líder en reciclatge de bidons

Proyecto: Lean Manufacturing
Área: Millora de la productivitat


 

PLANTEJAMENT

El nostre client és una empresa familiar, líder en la recuperació de bidons per a empreses industrials, que ha adquirit recentment unes naus de producció molt més espaioses i modernes. Tot i que l’empresa disposa de l’última tecnologia en el sector, la Direcció està preocupada per que la productivitat de les línies de recuperació. Aquesta ha baixat de forma alarmant i els beneficis empresarials s’estan reduint.

 

L’EFECTE ECOGESA

Ecogesa ha realitzat un projecte d’immersió durant 2 mesos per conèixer la problemàtica real, identificar les causes principals del descens de la productivitat i plantejar un pla d’acció coherent i ambicioso.

Les principals activitats realitzades han estat:

  • presa de dades per quantificar el nivell de productivitat actual
  • quantificació de terminis de realització de cada activitat
  • observació “in situ” de totes les etapes del procés
  • entrevistes amb les persones clau.

Durant tot el procés s’ha aplicat la filosofia Lean Manufacturing i s’han fet servir algunes de les seves principals eines com el Value Stream Mapping, SMED, etc.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

El projecte ha permès duplicar la productivitat actual del procés de recuperació de bidons. S’han atacat les principals ineficiències, com ara:

  • L’alt volum de bidons reprocessats, que s’ha solucionat enrobustint el procés previ de rentat dels bidons,
  • una productivitat baixa en dues etapes concretes del procés de recuperació dels bidons, que ha millorat de forma rellevant amb l’aplicació de noves tecnologies, 1 redisseny del lay-out i una modificació dels processos.
  • Una distribució del personal al llarg de tota la línia productiva que no estava justificada: s’han mogut persones de lloc i s’ha dimensionat la plantilla adequadament en funció de la càrrega de treball actual i de les millores proposades.

A més, s’ha desenvolupat una eina informàtica de control per quantificar el nivell de productivitat diari i fer un seguiment de les dades obtingudes.