Millora de la productivitat (lean retail)

Client: Abacus Cooperativa
Servei: Millora de la productivitat
Sector: Retail


 

PLANTEJAMENT

 

Cooperativa de retail, líder al mercat català amb més de 35 botigues especialitzades en la venda de productes de papereria, manualitats, joguines i llibres, principalment.

En general, es detecta un model de botigues amb escassa orientació a client i amb uns processos ferragosos, ineficients, desconeguts en la seva totalitat pel personal i que no ajuden a que els clients gaudeixin en la seva experiència de compra.

 

ACCIONS REALITZADES

 

Ecogesa ha redissenyat els processos, l’organització i l’experiència de compra de les botigues. Concretament, s’ha procedit a analitzar els següents punts:

 • El model de botiga actual.
 • Els processos de gestió de les botigues (aprovisionaments, encàrrecs, atenció a clients, etc.).
 • La implantació a les botigues i l’experiència de compra.
 • L’estructura organitzativa de Serveis Centrals i de les botigues.
 • Les tasques assignades a cada lloc de treball i les càrregues de treball.
 • Els sistemes d’informació i tecnologia disponibles.
 • La sistemàtica de seguiment dels resultats clau i de motivació del personal.

Algunes de les eines utilitzades han estat mistery shopping, enquestes a clients, focus group, tècniques Lean, etc.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

 

Les millores proposades han permès:

  • Redissenyar el model de relació amb els clients.
  • Simplificar i maximitzar l’eficiència dels processos de les botigues.
  • Millorar l’experiència de compra.
  • Optimitzar l’eficiència en la gestió (indicadors, reunions, etc.).
  • Prioritzar la gestió de les persones, com a promotores dels canvis.
  • Impulsar el canvi cultural de l’organització.