Obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Client: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Servei: Medi ambient
Sector: Administració pública


 

PLANTEJAMENT

L’Institut de Cultura de Barcelona s’ha proposat millorar la seva gestió ambiental incorporant un seguit de bones pràctiques encaminades al desenvolupament sostenible. En aquesta línia, s’ha plantejat com a primera fita l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a equipaments culturals: biblioteques i museus.

El Distintiu és un primer pas en el compromís ambiental i és atorgat per la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya per un període inicial de 3 anys.

Existeixen una gran varietat de Distintius ambientals en funció dels serveis i productes que es volen certificar. En tots els casos hi ha una sèrie de requisits bàsics i altres opcionals. Les organitzacions interessades han de complir tots i cadascun dels criteris bàsics i assolir una puntuació mínima en els criteris opcionals. A més, és imprescindible complir amb tota la legislació ambiental d’aplicació.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha facilitat l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental seguint els següents passos:

  • Diagnòstic: avaluació del grau de compliment dels criteris del distintiu i del compliment legal ambiental i de seguretat industrial. És d’aplicació als equipaments seleccionats per a l’obtenció del Distintiu.
  • Pla d’acció: definició de les prioritats i selecció dels criteris opcionals més adequats en cada cas per a complir tots els requisits mínims del distintiu.
  • Suport fins a l’obtenció: assessorament en la implantació del pla d’acció, formació ambiental i sobre el Distintiu a tot el personal. També de preparació de documentació i revisió de les accions dutes a terme, així com també suport en la documentació a presentar en la Direcció de Qualitat Ambiental.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

15 centres gestionats per l’ICUB han obtingut el distintiu de garantia de qualitat ambiental. La col·laboració d’ECOGESA ha permès que l’ICUB tingui un full de ruta molt clar per a l’atorgament del Distintiu.

A més, el suport continu per resoldre dubtes i l’assessorament en com enfocar el compliment de cada un dels criteris, ha estat clau per agilitzar tot el procés i preparar la documentació a presentar a la Generalitat.

Treballs de medi ambient