Millora de l’eficiència energètica

Client: Gran Teatre del Liceu
Servei: Medi Ambient
Sector: Cultura


 

PLANTEJAMENT

El 2009 el Gran Teatre del Liceu, va posar en marxa un ambiciós pla d’acció per a un període de sis anys, destinat a reduir el consum energètic, millorar l’eficiència energètica i la conseqüent reducció d’emissions de CO2.

Aquest pla és una mostra més del grau d’implicació ambiental del teatre, primer teatre espanyol a certificar un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS a 2004 (amb l’assessorament d’Ecogesa).

La qüestió que es plantejava era gestionar l’ús de l’energia, reduint la demanda energètica fins a aconseguir nivells de consums racionals. Dins d’aquest pla d’acció s’incloïa com a objectiu estratègic la integració de la norma UNE-EN 16001 en la gestió ambiental com a eina per aconseguir aquesta millora energètica.

 

ACCIONS REALITZADES

Els principals punts tractats han estat:

  • Identificació dels processos amb aspectes energètics significatius i definició d’oportunitats de millora de l’eficiència energètica.
  • Documentació dels procediments i documents exigits per la norma, i integració amb el sistema de gestió ambiental existent.
  • Sensibilització, formació i implicació a tots els departaments en la millora contínua.
  • Realització d’un seguiment del grau d’implantació.
  • Donar suport, en una última fase, en el procés de certificació segons la norma UNE-EN-16001.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Durant la temporada 2010-2011, les bones pràctiques i les millores d’eficiència energètica han permès assolir una reducció de 26% del consum energètic respecte a la temporada 2009/2010, que equival a deixar d’emetre aprox. 389 tones- equivalent de CO2 a l’atmosfera. Així mateix aquesta reducció en el consum energètic ha suposat un estalvi d’aprox. € 160.000 durant tota la temporada.

Treballs relacionats amb medi ambient