Petjada de carboni

Client: GOMÀ-CAMPS, S.A.U
Servei: Càlcul i verificació de la petjada de carboni de l’organització


 

PLANTEJAMENT

GOMÀ-CAMPS, S.A.O és una empresa especialitzada en la fabricació, transformació i comercialització de paper tissú i altres solucions afins. L’organització, durant el procés d’elaboració i verificació del seu informe d’estat d’informació no financera (EINF), segons els requisits de la Llei 11/2018,  es va trobar amb la necessitat de  calcular i integrar aquest càlcul en el seu EINF.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat a GOMÀ-CAMPS en el càlcul i verificació de la seva petjada de carboni.

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

  • Identificació de les principals fonts de generació de GEI.
  • Revisió dels càlculs de la petjada ja realitzats per GOMÀ-CAMPS (abast 1 i 2).
  • Ampliació del càlcul de la petjada amb la incorporació de les fonts més rellevants de l’abast 3, és a dir, les emissions indirectes de GEI produïdes per fonts que no són propietat de l’organització o no estan sota el seu control. Per exemple, consum d’aigua, transport intern, desplaçaments entre plantes del personal treballador, viatges comercials, etc.
  • Desenvolupament d’un procediment que recull tota la metodologia per al càlcul de la petjada de carboni, amb l’objectiu que el personal de l’organització pugui assumir la seva quantificació sense requerir suport extern en el futur.

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Contribució a la lluita contra el canvi climàtic en controlar i intentar reduir les emissions de GEI.
  • Millora de la imatge mediambiental davant clients, Administració Pública i societat en general.
  • Estalvi de costos energètics per la millora de l’eficiència energètica.
  • Accés a nous mercats i oportunitats de negoci.
    Compliment legal.

Casos d'èxit de Medi Ambient