Assessorament legal

Client: Reverté Minerales
Servei: Assessorament legal
Sector: Indústries extractives


 

PLANTEAJAMENT

La indústria extractiva ha estat un dels primers sectors a desenvolupar normativa específica en matèria de medi ambient i seguretat i salut pels riscos inherents a aquesta mena d’activitats.

És per això, que la Direcció de Reverté Minerales va decidir garantir el compliment dels requisits legals amb un sistema de gestió de la seguretat i salut i de medi ambient sota un estàndard de referència.

ACCIONS REALITZADES

El projecte va consistir en:

  • Metodologia per a identificar, extreure i avaluar el grau de compliment dels requisits aplicables.
  • Realitzar una avaluació del compliment normatiu de la situació actual, identificant l’estat de compliment dels requisits legals.
  • Revisió mensual de totes les publicacions oficials (DOC’s, BOE’s, Directives Europees, Ordenances municipals, etc.) i identificar i extreure aquells requeriments específics que serien aplicable a REVERTÉ.
  • Actualització de les normes derogades identificades en l’avaluació del compliment normatiu.
  • Planificació de les accions a realitzar i els terminis definits.
  • Realitzar un seguiment del grau de compliment.
  • Resoldre dubtes relatius a la legislació.

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

REVERTÉ disposa d’una eina que li permet garantir el compliment de normes establertes a nivell internacional, europeu, nacional, autonòmic i local, abastant els requisits de compliment de seguretat i salut en el treball i medi ambient.

A més, es genera major competitivitat i reputació implantant bones pràctiques i procediments.

Casos d'èxit de Medi Ambient