Sostenibilitat i fires

Client: Generalitat de Catalunya
Servei: Estratègia i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Sector: Administracions públiques


PLANTEJAMENT

La sostenibilitat és un concepte que es va estenent, de manera progressiva, en tots els sectors d’activitat econòmica. La Generalitat de Catalunya, en el seu compromís per promocionar la millora contínua en els seus àmbits d’influència, entre els quals es troben les activitats firals, no és aliena a la creixent importància d’aquesta qüestió.

Per aquest motiu, va considerar estratègic liderar un estudi per a conèixer l’estat actual de la sostenibilitat en les fires de Catalunya i identificar actuacions de millora que poguessin aplicar els diferents actors partícips.

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat la Generalitat de Catalunya en l’estudi de sostenibilitat i fires a Catalunya.

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

  • Recopilació d’informació mitjançant entrevistes, qüestionaris i observacions in situ.
  • Redacció d’un informe de conclusions per a conèixer la situació actual i les bones pràctiques ja implantades en algunes fires i, addicionalment, proposar recomanacions.
  • Presentació de les conclusions en el Congrés de Fires de Catalunya.

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Coneixement de la relació de les fires que se celebren a Catalunya amb la sostenibilitat ambiental, en totes les seves facetes.
  • Coneixement dels valors i beneficis socials de les fires a Catalunya, més enllà del creixement econòmic.
  • Sensibilització en temes de sostenibilitat per part dels responsables de les organitzacions firals.

Casos d'èxit: Responsabilitat social i sostenibilitat

Empresa líder del sector del transport sanitari

Responsabilitat social i Sostenibilitat