Asesoria en Agenda 2030 a entitats locals

Client: Diputació de Barcelona
Servei: Estratègia i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Sector: Administracions públicas


 

PLANTEJAMENT

La Diputació de Barcelona (DIBA) disposa d’una àmplia cartera de serveis dirigida a entitats locals. Un d’aquests serveis és l’assistència en l’alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’Agenda 2030 és el full de ruta global per a avançar cap al desenvolupament sostenible. L’any 2015 va ser aprovada pels 193 Estats membres de les Nacions Unides amb la finalitat d’avançar cap a una societat global més inclusiva, pròspera, justa i sostenible.

L’Agenda 2030 es desglossa en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com ODS. Per a cada ODS s’han definit un conjunt de metes, que marquen el camí a continuar generant oportunitats vitals, inclusió i benestar social, sense danyar l’entorn ni el futur de les pròximes generacions.

Les entitats locals són un agent clau per a la consecució dels ODS.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat diferents ajuntaments i entitats locals de la província de Barcelona en la seva alineació amb l’Agenda 2030 i els ODS.

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

  • Formació a l’equip de govern i a l’equip tècnic de cada entitat local en l’Agenda 2030 i els ODS.
  • Realització d’una diagnosi per a localitzar els ODS (bones pràctiques implantades ja alineades amb l’Agenda 2030).
  • Priorització dels ODS més rellevants de futur per a cada entitat local.
  • Elaboració de l’Agenda 2030 de cada entitat local, especificant els projectes de futur més alineats amb cadascun dels ODS.
    Elaboració d’un pla de comunicació (interna i externa) per a donar a conèixer l’Agenda 2030.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Posada en valor de totes les accions i projectes que les entitats locals ja estan duent a terme i que estan alineades amb l’Agenda 2030.
  • Sensibilització de l’equip de govern i de l’equip tècnic dels diferents ajuntaments que participen en el projecte sobre la importància de l’Agenda 2030.
  • Generació de la pròpia Agenda 2030 de cada entitat local, document que estableix clarament les prioritats i els projectes amb els quals es desitja contribuir a l’Agenda 2030.

Treballs de responsabilitat social