Óscar Mate

Óscar Mate

Consultor

Experiència

L’Óscar Mate és expert en consultoria ambiental i gestió de projectes relacionats amb la qualitat i la seguretat i la salut en el treball. Com a consultor desenvolupa projectes tècnics i també realitza la seva coordinació tècnica.

Els àmbits d’actuació més rellevants:

 • Disseny, implantació i manteniment de Sistemes de Gestió Ambiental (UNE-EN ISO 14001 i Reglament EMAS), Qualitat (UNE-EN ISO 9001) i Seguretat i Salut en el Treball (ISO 45001).
 • Formació en Medi Ambient a diferents nivells i sectors.
 • Realització d’auditories de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el Treball, tant als proveïdors de clients com als propis clients (auditories internes o compliment de requisits legals).
 • Assessorament per aconseguir l’optimització de processos i la millora contínua constant.
 • Acompanyament i defensa durant auditories externes o de certificació.

 

Àmbits de lideratge

 • Metodologia per al disseny i implementació de sistemes de gestió (ISO, EMAS).
 • Expert/a en gestió integral de residus.
 • Gestió d’equips de treball.

 

Projectes recents més rellevants

 • Disseny i implantació del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015), Medi Ambient (UNE-EN ISO 14001:2015) i Seguretat i Salut en el Treball (ISO 45001:2018) en MOTORS BERGEN (GRUP ROLLS ROYCE). 2019-2021.
 • Disseny, implantació i manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015) a l’IFOC. 2019-2021.
 • Disseny, desenvolupament i posada en marxa dels segells “Residus a Recursos” amb SAICA NATUR. 2020-2021.
 • Auditories als proveïdors del GRUP ENEL (ENDESA) en l’àmbit de la Seguretat i Salut, i en Medi Ambient en les diferents línies de negoci. 2020-2021.
 • Auditories de Requeriments Legals (Seguretat Ambiental i Industrial) a DANONE (múltiples ubicacions) 2019-2021.
 • Auditories internes del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015), Medi Ambient (UNE-EN ISO 14001:2015) i Seguretat i Salut en el Treball (ISO 45001:2018) a les Instal·lacions Aeroportuàries EXOLUM (CLH). 2020-2021.

 

Formació

És llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-2011) i Màster en Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball a IL3. Universitat de Barcelona (2016-2017).

Cursos destacats:

 • Càlcul de la Petjada Hídrica. 12 h. Associació Espanyola per a la Qualitat.
 • Curs Responsable COVID-19. 12 h. TÜV-SÜD Iberia.
 • Curs de Certificació Energètica d’Edificis. 20h. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

 

Idiomes

Català, castellà i anglès