equipo Ecogesa - Berta Llobet

Berta Llobet

Berta Llobet

Consultora

Experiència

La Berta Llobet està especialitzada en la gestió empresarial, ha participat en implantacions i manteniments de sistemes de gestió basats en la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i Reglament EMAS, de gran varietat d’empreses i sectors.

Entre els seus àmbits d’actuació també està l’assessorament legal ambiental, l’assessorament i definició de criteris ambientals en projectes constructius, l’elaboració de guies per a la difusió de bones pràctiques o la impartició de cursos de formació.

 

Àmbits de lideratge

  • Implantació i manteniment de sistemes de gestió ambiental, de qualitat i de prevenció de riscos laborals, en Ports, entitats culturals, empreses constructores i ens públics.
  • Cursos de formació ambiental.
  • Auditora interna de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.
  • Assessorament ambiental en obres.
  • Assessorament legal en matèria de medi ambient i seguretat industrial.

 

Projectes recents més rellevants

  • Manteniment del sistema de gestió ambiental i vigilància ambiental de l’aeroport de Barcelona, ​​així com assessorament en altres projectes de tipus ambiental del departament de Medi Ambient de l’aeroport de Barcelona.
  • Responsable de Medi Ambient del projecte constructiu d’instal·lacions de senyalització, Sistemes de Protecció de tren, Telecomunicacions i Control de trànsit de la línia d’AVE Barcelona-Figueres.
  • Impartició del curs d’extensió universitària de la UOC de “Gestió mediambiental (ISO 14001)”.
  • Elaboració de la guia de responsabilitat social dels equipaments cultural de la ciutat de Barcelona.
  • Criteris d’enginyeria i sostenibilitat per al Disseny de la futura central ferroviària intermodal de l’Empordà i Logis Empordà (CIMALSA).

 

Formació

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona.
Membre del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

 

Idiomes

Castellà, català i anglès.