Empresa sector sanitari

Projecte: Assesoria en Compliance Penal
Àrea: Compliance


 

PLANTEJAMENT

Empresa consolidada en el sector de la salut que ven els seus productes a més de 50 països del món mitjançant una xarxa de distribuïdors.

La propietat i els directius volien treballar en aquells aspectes més crítics relacionats amb el compliance penal que havien estat identificats en una fase prèvia de diagnòstic. L’empresa no es va plantejar tenir la certificació, però volia reduir el nivell de risc als quals estaven exposats.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha liderat diversos tallers amb els responsables de l’empresa en els que s’han treballat aspectes com:

 • Definició de les responsabilitats per a la presa de les decisions més importants.
 • L’elaboració del codi de conducta de l’empresa.
 • Establiment de mesures contra la corrupció.
 • Política, bones pràctiques i controls en el procés de compres.
 • Revisió dels contractes amb els socis per incorporar clàusules de compliance penal.
 • Integració d’aspectes de compliance en la selecció i avaluació de proveïdors i la resta de socis de l’organització.
 • Gestió de reclamacions en la sospita de conductes irregulars.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Les conclusions han permès a l’empresa:

 • Aclarir totes les responsabilitats relacionades amb les decisions pertinents (aprovació d’inversions, nivells d’autorització de les compres, etc.).
 • Educar al personal sobre la importància de complir amb les lleis i reglaments aplicables.
 • Delimitar les responsabilitats amb els socis de negoci, a través dels nous contractes acordats.
 • Establir les bases per una certificació del seu sistema de gestió.

Treball de Compliance